Kết quả phấn khởi về phát triển đoàn viên công đoàn cơ sở

Cập nhật ngày: 04/02/2020 | 09:10 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và có các giải pháp cụ thể, nên kết quả năm 2019 các chỉ tiêu về phát triển đoàn viên công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vượt cao so với kế hoạch.

Đánh dấu bước phát triển mới

Liên đoàn lao động (LĐLĐ) đặt mục tiêu năm 2019 phát triển 400 đoàn viên và thành lập từ 10 - 15 công đoàn cơ sở, song đến cuối năm đã kết nạp được 831 đoàn viên, đạt 207%; thành lập 32 công đoàn cơ sở, đạt 213%.

Đại diện Công đoàn Công ty Cổ phần cao su Danoruco (Đắk Mil) (bên phải) thăm hỏi đời sống của người lao động

Thành công trong việc phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở đánh dấu bước phát triển mới của các cấp công đoàn. Các công đoàn cơ sở được thành lập mới góp phần đắc lực trong việc chăm lo tốt hơn cho đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Ông Đinh Trọng Nhương, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chia sẻ: Thực hiện chương trình phát triển đoàn viên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, ngay từ đầu năm, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đã giao chỉ tiêu cho LĐLĐ các huyện, thị xã. Theo đó, LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ thị xã phối hợp với Cục Thuế tỉnh đi sâu, đi sát và trực tiếp từng doanh nghiệp để khảo sát tình hình sản xuất, tình hình lương, lao động. LĐLĐ các cấp đưa ra các giải pháp tuyên truyền bằng nhiều hình thức, động viên và đã vượt kế hoạch đề ra ở mức cao. Trong số các công đoàn cơ sở thành lập trong năm 2019 có 30% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước, đây là một trong những kết quả nổi bật từ trước đến nay mà nhiều năm trước LĐLĐ tỉnh chưa thực hiện được.

LĐLĐ tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp bán hàng ưu đãi nhân “Tháng công nhân”

Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, năm 2020, LĐLĐ tỉnh phấn đấu kết nạp mới trên 400 đoàn viên, thành lập mới từ 10 - 15 công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đưa ra các giải pháp phát huy hơn nữa vai trò, nâng cao chất lượng các tổ chức công đoàn, nhất là các công đoàn mới thành lập để xây dựng niềm tin của người lao động vào tổ chức.

Các cấp công đoàn tích cực tham gia xây dựng bộ máy cơ quan công đoàn theo vị trí việc làm, tinh gọn, hiệu quả đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ công đoàn tiếp tục được bồi dưỡng, đào tạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, trình độ tâm huyết, nhiệt tình với công việc. Các cấp công đoàn đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; đa dạng hóa cách thức tiếp cận, vận động người lao động gắn với tuyên truyền về vai trò, vị trí, đóng góp của tổ chức công đoàn. Công đoàn cấp trên phát huy vai trò vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động thành lập công đoàn cơ sở nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Trong năm nay, LĐLĐ tỉnh tập trung thực hiện việc cập nhật dữ liệu đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn và triển khai thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên trong toàn hệ thống. Công đoàn chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

Kết quả phát triển công đoàn của năm 2019 đã nâng tổng số công đoàn cơ sở toàn tỉnh lên 818 công đoàn cơ sở, trong đó có 703 công đoàn cơ sở thuộc khối đơn vị hành chính sự nghiệp, 17 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp Nhà nước, 76 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, 22 công đoàn cơ sở doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Tổng số đoàn viên công đoàn toàn tỉnh có 27.224 người, trong đó khối hành chính sự nghiệp 20.825 người, doanh nghiệp Nhà nước 1.353 người, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp ngoài Nhà nước 1.662 người,  đoàn viên trực thuộc ngành Trung ương là 3.384 người.

 

Ông Đinh Trọng Nhương cho biết thêm, một thực tế trong thời gian qua đó là các doanh nghiệp rất ngại thành lập công đoàn cơ sở. Thông qua các diễn đàn, chúng tôi đang tuyên truyền để các chủ doanh nghiệp sử dụng lao động nhận thức đầy đủ về trách nhiệm chăm lo cho đoàn viên, người lao động để có những ủng hộ trong thời gian tới, góp phần cùng LĐLĐ tỉnh thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền lợi và chăm lo đời sống của người lao động ngày càng tốt hơn.

Bài, ảnh: Thanh Nga

3,238
Viết bình luận mới