HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

LĐLĐ huyện Đắk Song có nhiều hoạt động thiết thực

Cập nhật ngày: 26/11/2012 | 09:25 GMT+7

Theo Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) huyện Ðắk Song, hiện đơn vị đang quản lý 1.619 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, LÐLÐ huyện đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Ðại hội X Công đoàn Việt Nam cho hơn 120 cán bộ công đoàn và lồng ghép với 4 lớp tập huấn, 80 buổi sinh hoạt tập thể cho hơn 3000 lượt người tham gia...

Theo Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) huyện Ðắk Song, hiện đơn vị đang quản lý 1.619 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, LÐLÐ huyện đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Ðại hội X Công đoàn Việt Nam cho hơn 120 cán bộ công đoàn và lồng ghép với 4 lớp tập huấn, 80 buổi sinh hoạt tập thể cho hơn 3000 lượt người tham gia.

 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được các cấp công đoàn chú trọng, các cấp công đoàn đã giới thiệu 432 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, đã có 347 công đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của đảng, đạt 11,5% so với Nghị quyết đại hội II đề ra. Việc thực hiện chế độ, chính sách cũng như chăm lo đời sống của công nhân, viên chức, lao động như: tiền lương, tiền thưởng, chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hộ lao động luôn được đảm bảo.

 

Công tác kiểm tra, nữ công và tài chính công đoàn luôn được đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, thực hiện chi tiêu đúng mục đích, có hiệu quả theo đúng quy định. Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở vững mạnh luôn được LÐLÐ huyện đẩy mạnh, trong nhiệm kỳ qua, đã thành lập được 16 CÐCS và kết nạp được 350 đoàn viên, nâng tổng số công đoàn cơ sở hiện nay lên 66 công đoàn và 1.619 đoàn viên, đạt 105% kế hoạch Ðại hội II đề ra.

 

Quang Hùng

3,530
Viết bình luận mới