Nâng cao chất lượng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

Cập nhật ngày: 28/05/2010 | 14:19 GMT+7

527 đơn vị đạt công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh, chiếm 88,2% trên tổng số CĐCS, vượt 8,2% so với kế hoạch đề ra là kết quả đã đạt được trong năm 2009. Đây là con số đáng ghi nhận so với điều kiện khó khăn thiếu thốn...

527 đơn vị đạt công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh, chiếm 88,2% trên tổng số CĐCS, vượt 8,2% so với kế hoạch đề ra là kết quả đã đạt được trong năm 2009. Đây là con số đáng ghi nhận so với điều kiện khó khăn thiếu thốn về cơ sở hạ tầng, trình độ chuyên môn cũng như nguồn nhân lực hiện nay. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay là gắn kết quả đạt được với chất lượng phong trào.

 

Xây dựng CĐCS vững mạnh là một trong những hoạt động trọng tâm và xuyên suốt của tổ chức công đoàn. Hàng năm, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh đều xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, thành lập đoàn kiểm tra giám sát và đề ra mục tiêu cho các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện. Riêng năm 2009, LĐLĐ tỉnh đã phân công cán bộ phụ trách trực tiếp và tiến hành khảo sát tại hơn 40 đơn vị. Kết quả cho thấy, công tác xây dựng CĐCS vững mạnh đã được triển khai bằng nhiều biện pháp thiết thực. Theo đó, chương trình công tác công đoàn hàng tháng, quý được xây dựng bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cơ quan và chương trình công tác của công đoàn cấp trên. Quy chế hoạt động của ban chấp hành (BCH) và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng ủy viên BCH, quy chế phối hợp giữa ban chấp hành công đoàn và chính quyền đồng cấp cũng được xây dựng chặt chẽ, nghiêm túc.


Đoàn viên Công đoàn Bưu điện tỉnh phục vụ điện hoa cho khách hàng. Ảnh: Thanh Nga

Tuy nhiên, công tác đánh giá xếp loại CĐCS vững mạnh, vững mạnh xuất sắc còn mang nặng tính chủ quan, hình thức, chưa đúng với chất lượng thực tế của hoạt động cơ sở. Nhiều cán bộ công đoàn các cấp chỉ căn cứ vào báo cáo của cơ sở, có sự châm chước, bỏ qua những thiếu sót của cơ sở. Một số đơn vị hoạt động tốt nhưng lại không được hướng dẫn đăng ký hoặc đề nghị công nhận. Mặt khác, ở nhiều nơi việc thành lập và phong trào xây dựng CĐCS vững mạnh chỉ mang tính chất đối phó, nhưng hàng năm vẫn được công nhận CĐCS vững mạnh. Những điều này đã dẫn đến công tác xây dựng CĐCS vững mạnh chưa được quan tâm đúng mức. Nguyên nhân của tình trạng trên là do phương pháp làm việc và tổ chức các hoạt động công đoàn ở cơ sở chậm được đổi mới. Cơ sở vật chất, điều kiện kinh phí cho hoạt động công đoàn còn nhiều khó khăn. Nhiều nguyện vọng chính đáng của công nhân viên chức và người lao động chưa được đáp ứng. Trong khi đó, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn còn hạn chế, thiếu kỹ năng nghiệp vụ về công tác đánh giá xếp loại CĐCS. Theo thống kê, đến hết năm 2009 hệ thống công đoàn tỉnh có 53 cán bộ công đoàn chuyên trách nhưng chỉ có 8 người được đào tạo lý luận về nghiệp vụ công đoàn và 7 người tốt nghiệp các khóa đào tạo chính quy tại Trường Công đoàn Việt Nam. Mặt khác, một số BCH CĐCS ngành, huyện chưa nhận thức đầy đủ tác dụng của công tác xây dựng CĐCS vững mạnh, không phân công cán bộ phụ trách chỉ đạo hoạch định chương trình hành động, không ít đơn vị còn mang tính hình thức dẫn đến kết quả xây dựng CĐCS vững mạnh chất lượng chưa cao. Sự phối hợp chỉ đạo và xây dựng phong trào giữa BCH công đoàn và chính quyền đồng cấp cũng như giữa tỉnh và địa phương thiếu chặt chẽ, thống nhất nên chưa đem lại hiệu quả thiết thực.

 

Để phong trào xây dựng CĐCS vững mạnh thu được hiệu quả cao trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần tiếp tục xây dựng quy chế hoạt động của BCH, quy chế phối hợp giữa BCH và chính quyền đồng cấp, nhằm nâng cao trách nhiệm và tổ chức thực hiện. Đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn. BCH cần xây dựng chương trình công tác thật cụ thể, chi tiết trong từng thời kỳ, có nội dung trọng tâm, trọng điểm để tổ chức, chỉ đạo hoạt động. Mặt khác, cần phân công cụ thể trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của từng ủy viên BCH công đoàn, từng đơn vị quản lí, tránh chồng chéo trong khâu kiểm tra, giám sát thực hiện. Một giải pháp quan trọng không thể thiếu đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh về công tác này. Tại Hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh mở rộng lần thứ 12 (khóa I), ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo: việc xây dựng CĐCS vững mạnh cần được quan tâm hàng đầu, trong đó chú trọng chất lượng, không chạy theo thành tích. Một trong những tiêu chí công nhận CĐCS vững mạnh, vững mạnh xuất sắc là đơn vị đó phải tổ chức hội nghị dân chủ, xây dựng nội quy, quy chế làm việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, ký được thỏa ước lao động tập thể, không nên chỉ xét từ phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoặc các hoạt động bề nổi khác… Liên đoàn Lao động tỉnh cần tạo ra bước đột phá trong tổ chức và thực hiện phong trào, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng CĐCS vững mạnh tại các cấp công đoàn trong tỉnh.

 

Thùy Trang

5,628
Viết bình luận mới