Quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, viên chức, lao động

Cập nhật ngày: 13/06/2018 | 09:23 GMT+7

Trong những năm qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn trở thành tiêu chí hoạt động của tổ chức công đoàn, có ý nghĩa góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Thực hiện chức năng bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, lao động, công đoàn các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tổ chức cho đoàn viên học tập chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Bộ luật Lao động, luật Công đoàn, luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Đoàn viên, CNVCLĐ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Các phong trào về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “xanh, sạch, đẹp”, “an toàn vệ sinh lao động”, phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, phong trào học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đoàn viên và người lao động, luôn được các cấp công đoàn chú trọng và phát động.

Với vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát được 56 lượt về thi hành pháp luật lao động, luật Bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách đối với người lao động ở 60 doanh nghiệp; kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động – phòng, chống cháy nổ ở 28 doanh nghiệp. Hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị người lao động được tổ chức là dịp để CNVCLĐ phản ánh tâm tư, nguyện vọng đến lãnh đạo, người sử dụng lao động về những khó khăn, vướng mắc, chế độ chính sách liên quan đến người lao động.

Hàng năm, có trên 85% doanh nghiệp bổ sung, ký mới thỏa ước lao động, tập thể có lợi cho CNLĐ như chế độ phúc lợi, cải thiện điều kiện làm việc, tiền lương, tiền thưởng. Các cấp công đoàn xây dựng và thực hiện hiệu quả quy chế về mối quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn, tăng cường trách nhiệm trong quá trình thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo điều kiện để công đoàn phát huy vai trò tập hợp đoàn viên, người lao động, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, góp phần xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh.

Những năm qua, công tác xã hội từ thiện được các cấp công đoàn trên toàn tỉnh quan tâm thực hiện với nhiều nội dung, như: Thực hiện Chương trình “Mái ấm công đoàn”, quỹ “Đoàn kết tương trợ”, quỹ “Vì đoàn viên công đoàn nghèo”, quỹ cho vay giải quyết việc làm từ nguồn vốn 120… đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Điển hình như việc xây dựng chương trình “Mái ấm công đoàn”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh triển khai vận động đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ. Kết quả, trong nhiệm kỳ đã vận động được hơn 2,2 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động xây mới và sửa chữa 94 căn nhà; trao tặng 3.372 suất quà cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán, với tổng trị giá 1,299 tỷ đồng.

Ngoài ra quỹ "Vì đoàn viên công đoàn nghèo” giải quyết vốn vay cho 242 trường hợp, với số tiền là 2,235 tỷ đồng. Cán bộ, đoàn viên và người lao động ủng hộ xây dựng Tượng đài kỷ niệm các chiến sĩ Gạc Ma, ủng hộ xây dựng Tượng đài nghĩa sĩ Hoàng Sa, xây dựng Tượng đài N’Trang Lơng và các dân tộc Tây Nguyên được hơn 1,7 tỷ đồng.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với những kết quả và phương châm hành động “đổi mới, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo”, hoạt động công đoàn tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích, để tổ chức công đoàn thực sự là tổ ấm của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, gắn bó hơn với tổ chức công đoàn.

Trần Trọng Tính

6,308
Viết bình luận mới