HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Rà soát một số nội dung trọng tâm phục vụ tuyên truyền Ðại hội IV Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Cập nhật ngày: 28/11/2017 | 10:34 GMT+7

Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội IV Công đoàn tỉnh vừa tiến hành rà soát lại một số nội dung trọng tâm phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội IV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đó, các nội dung được rà soát như: Kế hoạch tuyên truyền đại hội; kế hoạch thực hiện các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, bản tin ảnh tuyên truyền, tổ chức họp báo tuyên truyền đại hội và một số nội dung liên quan.

Qua rà soát một số vấn đề được lưu ý như cần xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian, các bước tiến hành họp tiểu ban cho phù hợp với tình hình thực tế; các thành viên trong Tiểu ban cùng nhau bắt tay vào công việc đã được phân công; phối hợp với các cơ quan báo chí chủ động làm các chuyên trang, chuyên tuyên truyền đại hội; đề xuất tổ chức các hoạt động bề nổi tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng đại hội…

Bình Minh

1,466
Viết bình luận mới