Tập trung đổi mới hoạt động công đoàn, thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên

Cập nhật ngày: 27/07/2018 | 10:32 GMT+7

Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2018-2023 đã xác định tiếp tục tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn là nội dung xuyên suốt. Phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Trọng Nhương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về việc triển khai thực hiện nội dung này.

PV: Thưa ông, trong quá trình triển khai thực hiện nội dung nói trên có những đổi mới như thế nào?

Ông Đinh Trọng Nhương: Nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động công đoàn tỉnh Đắk Nông có nhiều thuận lợi, đó là tiếp tục thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cũng tạo môi trường pháp lý quan trọng cho công đoàn thực hiện tốt hơn vai trò, vị trí và chức năng nhiệm vụ của mình.

Vì vậy, Đại hội IV Công đoàn tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2018-2023 xác định tinh thần “đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” trong xây dựng phong trào công nhân và tổ chức công đoàn phát triển. Mục tiêu tổng quát đó là tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, gắn với đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tham gia xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ông Đinh Trọng Nhương

Tinh thần chung, qua đại hội đã rút ra được những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của nhiệm kỳ trước. Phương châm của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh là tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khẩn trương khắc phục những mặt còn hạn chế, khó khăn để đưa phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn đi lên. Công đoàn tỉnh lựa chọn những nội dung bức xúc, hạn chế, khó khăn mấu chốt trong thời gian vừa qua để giải quyết như: việc phát triển đoàn viên không bảo đảm chỉ tiêu; 22 công ty đang nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Đó là những nội dung trọng tâm cần tháo gỡ để tạo ra bước đột phá trong nhiệm kỳ này.

Về chương trình phúc lợi đoàn viên, Công đoàn tỉnh chỉ đạo tiến hành đổi thẻ tích hợp, thực hiện tốt các chương trình phúc lợi đã ký kết với các công ty, doanh nghiệp, nhằm tạo ra sự khác biệt để người lao động thấy rõ trở thành đoàn viên công đoàn sẽ có những quyền, lợi ích hợp pháp nhất định.

PV: Phương pháp xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ này có gì mới, thưa ông ?

Ông Đinh Trọng Nhương: Hiện nay, LĐLĐ các huyện, thị xã và công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc đã tổ chức thông báo nhanh và tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn tỉnh. Điểm mới là, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh sẽ có chương trình đi đến cơ sở nắm toàn bộ tình hình số lượng đoàn viên, việc làm, thu nhập, sản xuất, kinh doanh và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ cũng như tổ chức công đoàn.

Trên cơ sở đó, Công đoàn tỉnh lựa chọn những nhóm vấn đề để triển khai thực hiện với phương châm cụ thể từng công việc và giải quyết dứt điểm từng nội dung vấn đề, chứ không phải nói chung chung, để đoàn viên và CNVCLĐ thấy được sự vào cuộc, sự quyết tâm, tạo luồng gió mới, tạo niềm tin vào tổ chức công đoàn.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh sẽ làm việc với các công đoàn ngành, LĐLĐ các huyện, thị xã và các công đoàn cơ sở trực thuộc để khảo sát các công ty chưa thành lập công đoàn và nếu đủ 10 lao động trở lên thì sẽ vận động thành lập tổ chức công đoàn. Trường hợp không đủ số lượng lao động thì tinh thần là sẽ ghép các công ty lại với nhau theo ngành nghề, lĩnh vực để thành lập tổ chức công đoàn.

Trong nhiệm kỳ, LĐLĐ tỉnh vừa thúc đẩy việc kết nạp đoàn viên vừa thành lập tổ chức công đoàn, tập hợp CNLĐ để chăm lo đời sống và chế độ tốt hơn. Công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để phát huy sức mạnh của giai cấp, sự sáng tạo, năng động trong lao động, sản xuất, công tác nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Ông Đinh Trọng Nhương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Quỹ hỗ trợ cho LĐLĐ các huyện, thị xã và công đoàn ngành để hỗ trợ các đoàn viên vay vốn

PV: Thưa ông, trong nhiệm kỳ này, Công đoàn tỉnh Đắk Nông làm gì để xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa?

Ông Đinh Trọng Nhương: Để phát triển giai cấp công nhân thì phương châm của Công đoàn tỉnh là phải nâng cao trình độ, nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng đoàn viên công đoàn, CNLĐ, trước hết là đội ngũ bán chuyên trách. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành chương trình nâng cao trình độ chuyên môn cho đoàn viên công đoàn.

Trên tinh thần đó, Công đoàn tỉnh xây dựng cũng như chỉ đạo các tổ chức công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, trước hết là cán bộ công đoàn, sau đó là đoàn viên để nâng cao trình độ nhận thức về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm của cuộc sống để bảo đảm cho người lao động làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông !

Thanh Nga thực hiện

3,816
Viết bình luận mới