HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tham gia quản lý và thúc đẩy các phong trào thi đua ở Chư Jút

Cập nhật ngày: 07/03/2013 | 11:17 GMT+7

Bám sát Nghị quyết Ðại hội III Công đoàn huyện Chư Jút, trong thời gian qua, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Chư Jút đã thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra, nổi bật nhất là việc tham gia quản lý và tổ chức các phong trào thi đua...

Bám sát Nghị quyết Ðại hội III Công đoàn huyện Chư Jút, trong thời gian qua, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Chư Jút đã thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra, nổi bật nhất là việc tham gia quản lý và tổ chức các phong trào thi đua.

 

Theo đó, các cấp công đoàn đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát tình hình thực hiện pháp luật lao động đối với công nhân, viên chức, lao động (CNVCLÐ) tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, tổ chức công đoàn đã kịp thời phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh những sai phạm liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể, chế độ tiền lương, tiền thuởng, chế độ phép, trợ cấp thôi việc, chăm sóc sức khỏe…

 

Việc phối hợp với lãnh đạo các doanh nghiệp, thủ trưởng đơn vị xây dựng chương trình công tác, nội quy, quy chế hoạt động, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, xây dựng bảng lương theo hướng có lợi cho người lao động, quy hoạch, đào tạo cán bộ cho phù hợp với chuyên môn…cũng được chú trọng thực hiện. Không những vậy, công đoàn khối doanh nghiệp còn thường xuyên động viên CNVCLÐ tích cực lao động giỏi, lao động sáng tạo, không chỉ nâng cao hiệu quả làm việc mà còn đảm bảo ổn định cuộc sống…

 

Cùng với chính quyền các cấp, các tổ chức công đoàn đã thực hiện nghiêm túc Nghị định 71/CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị và Pháp lệnh dân chủ xã, phường, thị trấn trong các doanh nghiệp. Hàng năm, 100% các cơ quan hành chính, sự nghiệp đều tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 80% các doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động. Thông qua các hội nghị, người lao động được dân chủ bàn bạc, xây dựng chương trình hành động cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong tổ chức. Có thể nói, nhờ làm tốt công tác dân chủ cơ sở nên tình trạng người lao động có đơn thư khiếu nại về chế độ, chính sách đã giảm đáng kể.

 

Bên cạnh việc tham gia quản lý thì các cấp công đoàn trên địa bàn huyện còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả. Theo lời dạy của Bác Hồ:“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Liên đoàn Lao động huyện đã phát động nhiều đợt thi đua yêu nuớc rộng rãi đến từng ngành nghề, từng đối tượng…và thu được nhiều kết quả. Có thể kể đến một số phong trào như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng, hiệu quả; Giỏi việc nước, đảm việc nhà; Thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp, nông thôn; Xanh-sạch-đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, Lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền… Hay vào các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, Công đoàn huyện đã phát động các đợt thi đua cao điểm, góp phần tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi, tích cực trong CNVCLÐ cũng như phát huy hiệu quả trên các mặt công tác.

 

Phong trào học tập, nâng cao trình độ mọi mặt cũng được các cấp công đoàn phát động cả bề rộng lẫn bề sâu. Theo đó, công đoàn phối hợp với chính quyền tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ một phần kinh phí để cán bộ, CNVCLÐ được học tập đạt chuẩn và vượt chuẩn. Vì vậy, điều đáng mừng, hiện nay, nhiều xã trong huyện, số cán bộ có trình độ đại học chiếm 80%. Hàng năm, toàn huyện có hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức tham gia khóa vừa học vừa làm, tự nâng cao trình độ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Hoàng Bảo

3,234
Viết bình luận mới