Thực hiện Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm Xã hội: Nhiều doanh nghiệp chưa nghiêm túc

Cập nhật ngày: 01/01/2011 | 17:19 GMT+7

Trong quí IV -2010, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh (BHXH) và Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm Xã hội tại 32 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh...

Trong quí IV -2010, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh (BHXH) và Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm Xã hội tại 32 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện nhiều DN mắc sai phạm, cố tình thực hiện chưa đúng và chưa nghiêm túc các bộ luật.

Theo đó, tình hình sử dụng lao động và kí kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) ở các DN có chiều hướng tăng, nhưng vẫn chưa thật sự nghiêm túc. Theo qui định, trong tổng số 2961 lao động tại 32 DN thì số lao động phải được kí HĐLĐ là 2941 người, nhưng vẫn còn 506 người chưa được kí kết HĐLĐ. Theo kết luận thì nhìn chung các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thực hiện kí kết HĐLĐ cho người lao động tương đối tốt, còn doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD) thì việc kí kết chỉ mang tính chất đối phó. Chủ yếu người lao động được kí HĐLĐ thời gian ngắn, dưới 3 tháng, không được giao bản hợp đồng và nhiều nội dung ghi trong hợp đồng chưa đúng qui định hiện hành, thỏa thuận nhiều điều kiện bất lợi đối với họ. Do áp lực nhu cầu cần việc làm và còn thiếu hiểu biết về qui định của pháp luật về quyền lợi của mình nên phần lớn người lao động phải kí kết nhiều điều khoản không đúng nguyên tắc. Đến nay, mới chỉ có 17 DN xây dựng và thực hiện kí kết thỏa ước lao động tập thể theo đúng qui định, số còn lại chưa thực hiện hoặc đã kí kết nhưng chưa đăng kí với cơ quan quản lí là Sở Lao động –Thương binh & Xã hội. Có 18 DN xây dựng và đăng kí bảng lương, nhưng ngoài DNNN thực hiện tốt các qui định về chế độ tiền lương, chế độ nâng lương và thanh toán các chế độ khác cho người lao động thì vẫn còn nhiều DNNQD chưa xây dựng qui chế trả lương, trả thưởng, trả lương làm thêm giờ theo qui định của pháp luật lao động.

Tại thời điểm kiểm tra, việc DN đóng BHXH cũng xảy ra những sai trái làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động. Qua kiểm tra cho thấy, tỉ lệ lao động được đóng BHXH vẫn chưa cao, chỉ có 1801 lao động tham gia đóng BHXH, chiếm 60,82%. Nhiều DNNQD còn cố tình né tránh trích nộp  BHXH cho người lao động bằng cách kí kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng. Qua kiểm tra 27 DNNQD cho thấy, tổng số lao động hiện có là 1101 người, nhưng chỉ trích nộp BHXH cho 550 người, chưa đến 50%. Hầu hết các DNNQD đều nợ BHXH. Theo BHXH tỉnh, hiện đang có 84 doanh nghiệp nợ phí BHXH. Mặt khác, chỉ mới có 21 DN đã xây dựng nội qui lao động và thi hành kỉ luật lao động, còn lại chưa đăng kí. Phần lớn nội dung trong bản nội qui chưa được sửa đổi cho phù hợp với Bộ Luật lao động sửa đổi và các văn bản hướng dẫn. Một số DN thi hành kỉ luật lao động chưa đúng trình tự, thủ tục. Nhiều DN thực hiện những qui định như: xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm, thành lập hội đồng bảo hộ lao động, huấn luyện an toàn lao động, trang bị và cấp bảo hộ, khám sức khỏe định kì cho lao động… chưa nghiêm túc và đầy đủ.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng này và phát huy tính thực thi của luật pháp, Đoàn đã hướng dẫn các DN mới thành lập cách khắc phục, đồng thời xử phạt những DN được nhắc nhở nhiều lần mà vẫn vi phạm. Đoàn cũng đề nghị những cơ quan liên quan cần phải xem xét thực tế về năng lực tài chính, sự chấp hành và khả năng thực hiện các qui định về pháp lí của các DN mới cấp giấy phép hoạt động; đồng thời xử phạt nghiêm minh những DN vi phạm và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với người lao động.

Thanh Nga

7,844
Viết bình luận mới