Tổ chức công đoàn xã, phường, thị trấn: Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên

Cập nhật ngày: 27/10/2010 | 09:22 GMT+7

Đầu năm 2005, Liên đoàn Lao động thị xã Gia Nghĩa đã thành lập được 8/8 công đoàn xã, phường; đồng thời hướng dẫn cụ thể bằng văn bản, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nên đến nay từ khâu điều hành đến tổ chức, hoạt động công đoàn ở các địa phương đều đi vào nền nếp...

Đầu năm 2005, Liên đoàn Lao động thị xã Gia Nghĩa đã thành lập được 8/8 công đoàn xã, phường; đồng thời hướng dẫn cụ thể bằng văn bản, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nên đến nay từ khâu điều hành đến tổ chức, hoạt động công đoàn ở các địa phương đều đi vào nền nếp. Nhiều tổ chức công đoàn xã, phường không chỉ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà còn kết hợp với chính quyền tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động, trở thành một trong những lực lượng chủ chốt ở địa phương. Ở huyện Đắk R’lấp, Công đoàn xã Kiến Thành không chỉ khuyến khích đoàn viên công đoàn thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn gương mẫu tham gia các hoạt động và phong trào do địa phương phát động như xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, tích cực phòng, chống các tệ nạn xã hội… Từ những việc làm này đã góp phần phát huy tinh thần tương thân, tương ái, sự đoàn kết tập thể và cũng làm cho đoàn viên có tinh thần, trách nhiệm với tổ chức công đoàn, xây dựng địa phương hơn. Công đoàn xã Quảng Phú (Krông Nô) được đánh giá là một trong số những đơn vị hoạt động hiệu quả của huyện. Trao đổi về kinh nghiệm tổ chức, quản lí ở xã mình, bà Trương Thị Hiến, Chủ tịch Công đoàn xã Quảng Phú chia sẻ: “Hiện Công đoàn xã có 30 đoàn viên. Từ khi có tổ chức công đoàn, cán bộ, công chức ở xã rất phấn khởi vì quyền lợi và vị thế của họ cũng được khẳng định tương xứng như các cán bộ, công chức ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp khác. Do đặc trưng ở cấp xã, nên Công đoàn đã phát động những phong trào gần gũi với đời sống của đoàn viên như thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, gương mẫu tham gia các hoạt động, phong trào ở địa phương. Bản thân mỗi đoàn viên cũng rất có ý thức phấn đấu, trở thành hạt nhân của các phong trào, tích cực tham gia mọi hoạt động nhân đạo từ thiện và phát triển kinh tế cho mọi người dân noi theo. Chúng tôi cũng đã phối hợp với một số doanh nghiệp cùng các tổ chức chính trị ở xã tổ chức các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị. Hàng năm, Công đoàn xã còn đưa đoàn viên đi tham quan, du lịch, thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên gặp khó khăn, ốm đau… nên ai cũng cảm thấy phấn khởi vì được tổ chức quan tâm, chia sẻ”.


Cán bộ công đoàn phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) giải quyết công việc cho đoàn viên công đoàn tại địa phương

Đánh giá về hoạt động công đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn, ông Đặng Hồng Niên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: “Toàn tỉnh hiện có 71/71 xã, phường, thị trấn đã thành lập tổ chức công đoàn với tổng số 2.100 đoàn viên. Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã đã mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức pháp luật và nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở. Nhiều cán bộ trưởng thành trong phong trào công đoàn cũng được đưa vào diện quy hoạch, được cử đi học để nâng cao trình độ, tạo nguồn cán bộ cho Đảng, chính quyền. Các phong trào thi đua do công đoàn các xã, phường, thị trấn phát động đã chú trọng đến việc động viên đoàn viên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn theo chức trách, cương vị, công tác được giao. Các đoàn viên công đoàn cũng đi tiên phong trong việc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình ở khu dân cư, xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, xây dựng gia đình, đơn vị, thôn, bon văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh ở khu dân cư”…

 

 Có thể thấy, những hoạt động của công đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Cùng với sự lãnh đạo của công đoàn cấp trên và được sự quan tâm lãnh đạo chặt chẽ của Đảng ủy cấp xã, phường, thị trấn, nhiều công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc. Hiện nay, các cấp công đoàn cấp xã đang tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động cụ thể ở địa phương như công tác cải cách hành chính, thực hiện công bằng và dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, quốc phòng.

 

Bài, ảnh: Phan Đinh

7,016
Viết bình luận mới