Vấn đề phát triển Đảng trong công nhân lao động thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

Cập nhật ngày: 27/08/2010 | 13:50 GMT+7

Trong những năm qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đến nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng. Kết quả đạt được là trong 4 năm (2005-2009), số lượng đoàn viên được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng là 2467; riêng năm 2009 là 659 người...

Trong những năm qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đến nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng. Kết quả đạt được là trong 4 năm (2005-2009), số lượng đoàn viên được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng là 2467; riêng năm 2009 là 659 người.

 

Tuy nhiên, trong số đảng viên mới là công nhân thì số người ở các doanh nghiệp nhà nước nhiều hơn hẳn công nhân, người lao động ở các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nguyên nhân của tình trạng đó là thiếu sự quan tâm của các tổ chức đảng cơ sở và tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước; còn có nhận thức chưa đầy đủ về vai trò vị trí lãnh đạo quần chúng của tổ chức Đảng ở loại hình cơ sở này. Về giới chủ các doanh nghiệp cũng chưa nhận thức đúng về vai trò và trách nhiệm của đảng viên trong sản xuất, kinh doanh nên cũng chưa hăng hái tạo điều kiện để công nhân trong xí nghiệp phấn đấu trở thành đảng viên. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp không có chi bộ, đảng viên hoặc có đảng viên thì cũng sinh hoạt ghép, sinh hoạt không đều, việc phát triển đảng hầu như không đặt ra. Một số nơi không có cả tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoặc có những tổ chức này nhưng không có chi bộ, việc giới thiệu đoàn viên ưu tú với Đảng rất khó khăn. Hơn nữa quy định của Điều lệ Đảng và việc hướng dẫn Điều lệ cũng như việc vận dụng trên thực tế còn nhiều vướng mắc. Nhiều doanh nghiệp không có chi bộ đảng, không có đảng viên thì ai sẽ là người đứng ra giới thiệu và bảo đảm. Khi công đoàn cơ sở muốn giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú thì không biết giới thiệu cho ai. Bản thân công nhân muốn vào Đảng thì lúng túng không biết đề đạt nguyện vọng của mình ở đâu?... Có đối tượng để giới thiệu rồi thì việc ai sẽ là người trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn, xác minh và thẩm tra lý lịch? Công nhân do nhận thức chưa đầy đủ, do lao động mệt nhọc, điều kiện sống khó khăn và chưa thấy lợi ích thiết thực nên cũng chưa thật hào hứng gia nhập Đảng. Đó là những hạn chế dẫn đến số lượng và chất lượng công nhân ngày một tăng nhưng lượng đảng viên trong khu vực này không tăng, nhiều nơi còn giảm.

 

Theo LĐLĐ tỉnh thì trong thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa số công nhân được kết nạp vào Đảng thì các đảng bộ cấp trên cần nhanh chóng chỉ đạo thành lập, kiện toàn Đảng bộ Khu công nghiệp Tâm Thắng; vận động tập hợp các đảng viên làm việc trong khu công nghiệp về sinh hoạt tại chi bộ thuộc đảng bộ Khu công nghiệp. Khi đủ điều kiện (có ba đảng viên trở lên) thì tách ra thành chi bộ độc lập. Đồng thời đảng bộ cấp trên cần có nguồn kinh phí để hỗ trợ việc học tập của công nhân, việc giảng dạy cho giáo viên khi phải tổ chức các lớp chính trị ngoài giờ. Các cấp ủy Đảng có thể vận dụng việc thẩm tra lý lịch bằng cách gửi phiếu thẩm tra đến cấp ủy cơ sở hoặc cơ quan nơi cần đến để thẩm tra theo quy định. Các cấp ủy Đảng, công đoàn cơ sở cần làm tốt công tác vận động, thuyết phục giúp chủ doanh nghiệp hiểu rõ tổ chức Đảng, đoàn thể khi được thành lập và tổ chức hoạt động tốt sẽ không cản trở đến hoạt động của doanh nghiệp mà đem lại lợi ích cho doanh nghiệp. Mặt khác, cấp ủy và công đoàn các cấp cần giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, ý thức giác ngộ về Đảng, về giai cấp cho công nhân, để họ có động lực phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 

Thùy Trang

 

6,229
Viết bình luận mới