Bộ Công thương trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 6744/BCT-KH ngày 12/9/2019

Cập nhật ngày: 22/06/2020 | 16:03 GMT+7

Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: Do điều kiện kinh tế - xã hội ngày càng phát triển nên nhu cầu sử dụng điện tối thiểu của các hộ gia đình phần lớn đã vượt định mức 50 kWh/hộ tháng; do đó, cử tri kiến nghị Quy định về cơ cấu giá điện bán lẻ đang áp dụng hiện nay và tăng mức hỗ trợ tiền điện cho hộ gia đình nghèo và hộ gia đình chính sách xã hội từ mức 30 kWh/hộ tháng lên mức phù hợp để vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vừa đảm bảo nhu cầu phát triển sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị đưa đối tượng hộ gia đình chính sách người có công vào diện hỗ trợ tiền điện nêu trên.

Bộ Công thương trả lời: (Công văn số: 6744/BCT-KH ngày 12/9/2019)

a) về cơ cấu giả điện bản lẻ:

Căn cứ theo quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại Quvết định số: 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tuớng Chính phủ, Bộ Công Thương có Quyết định số: 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 điêu chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số: 79/TB-VPCP ngày 10 tháng 5 năm 2019 về nghiên cứu, làm rõ bối cảnh, sự phù hợp với tình hình thực tế của biểu giá bán lẻ điện tiêu dùng lũy tiến để đề xuất điều chỉnh, sửa đổi bảo đảm phù hợp với thực tế mức tiêu dùng của người dân, Bộ Công Thương đã có Công văn số: 4256/BCT-ĐTĐL ngày 14 tháng 6 năm 2019 chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng Đề án cải tiến cơ câu biểu giá bán lẻ điện và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các nhà kinh tế, các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng điện và người dân về Đề án. Sau khi có báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý đối với Đề án, Bộ Công Thương sẽ có các đánh giá khách quan trong việc thực hiện và có cơ chế điều chỉnh phù hợp với thực tế sử dụng điện của các hộ sử dụng điện để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số: 28/2014/QĐ-TTg.

b) Về hỗ trợ tiền điện đối với các hộ gia đình chính sách người có công:

Thực hiện chính sách an sinh - xã hội của Đảng, Nhà nước nhằm đảm bảo cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội không bị ảnh hưởng trong nhũng lần điều chỉnh giá điện, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số: 28/2014/QĐ- TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, theo đó: Hộ nghèo theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử đụng 30 kWh trong tháng tính theo giá bán điện sinh hoạt bậc 1 từ 0-50 kWh; hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh được hồ trợ tiền điện như hộ nghèo; trường hợp mức giá bán lẻ điện bình quân tăng/giảm, mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội cũng được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng với mức tăng/giảm của giá bán điện sinh hoạt bậc 1 từ 0-50 kWh.

Đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Nông, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số: 28/2014/QĐ- TTg.

440
Viết bình luận mới