Đưa ngành du lịch địa chất vào tuyển sinh, đào tạo

Cập nhật ngày: 12/04/2021 | 09:04 GMT+7

Du lịch địa chất (Geotourism) là loại hình du lịch tập trung khai thác các yếu tố liên quan đến địa chất như địa mạo, cảnh quan, thành phần cấu tạo (đá xâm thực, đá tinh thể, đá trầm tích…) và quá trình hình thành các giá trị địa chất đó như xói mòn, phun trào núi lửa, băng hà…

Ở Việt Nam, du lịch công viên địa chất nổi lên như một loại hình mới trong lĩnh vực du lịch địa chất.

Ảnh minh họa

Việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho việc nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, triển khai quản lý các hoạt động du lịch địa chất gắn với thắng cảnh thiên nhiên, các di sản địa chất…là điều cần thiết, góp phần giúp các địa phương có thể khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch công viên địa chất.

Vì vậy, năm 2021, Trường Đại học Mỏ- Địa chất Hà Nội đã chính thức đưa ngành du lịch địa chất vào tuyển sinh, đào tạo, đáp ứng xu thế tương lai của thị trường du lịch.

Mỹ Hằng

6,064
Viết bình luận mới