Hình thành các điểm nhấn của Công viên địa chất Đắk Nông

Cập nhật ngày: 11/07/2019 | 09:40 GMT+7

Với chủ đề "Xứ sở của những âm điệu”, theo tư vấn của các chuyên gia, tỉnh Đắk Nông đã hình thành 3 tuyến du lịch với 44 điểm làm cơ sở bước đầu phát triển du lịch Công viên địa chất (CVĐC) và phục vụ thầm định chính thức của UNESCO.

Đặc biệt, CVĐC Đắk Nông hiện đã hình thành các điểm nhấn của chủ đề "Xứ sở của những âm điệu” gồm: Nhà triển lãm âm thanh (điểm số 32); Nhà trưng bày đàn đá (điểm số 35); Nhà trưng bày cồng chiêng (điểm số 36). Đây là những điểm mang nét đặc trưng của CVĐC Đắk Nông cũng như thể hiện sự độc đáo, mới lạ so với các CVĐC khác trên thế giới.

Bên cạnh đó, hệ thống hang động núi lửa có giá trị quốc tế là cơ sở để hình thành CVĐC toàn cầu. Đây là những tiêu chí về địa chất để CVĐC Đắk Nông hội đủ điều kiện tham gia vào Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO.

Gia Bình

3,561
Viết bình luận mới