Nâng cao giáo dục về di sản địa chất cho học sinh

Cập nhật ngày: 24/02/2021 | 08:47 GMT+7

Thực hiện kế hoạch chung của tỉnh trong việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh về giá trị của Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) UNESCO Đắk Nông, thời gian qua, ngành Giáo dục tỉnh đã triển khai sâu rộng dưới nhiều hình thức đến tất cả các trường học trên địa bàn và đem lại hiệu quả rõ nét.

Trên tinh thần thực hiện Chương trình hành động xây dựng CVĐC Đắk Nông năm 2020 của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo, phối hợp với Ban Quản lý CVĐCTC UNESCO Đắk Nông và các đơn vị liên quan triển khai một số hoạt động cụ thể. Qua đó, các đơn vị trực thuộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh về CVĐCTC UNESCO Đắk Nông dưới nhiều hình thức thiết thực.

Cụ thể, các trường học tổ chức trưng bày các panô, hộp đá tuyên truyền về CVĐC tại các thư viện và giao trách nhiệm phụ trách đến lãnh đạo đơn vị trong việc quản lý, khai thác sử dụng. Những thông tin, kiến thức về CVĐC đều được các trường tích hợp vào giảng dạy trong các bộ môn như Lịch sử, Địa lý.

Trường THPT Krông Nô - đơn vị đi đầu trong hoạt động nâng cao giáo dục về di sản địa chất cho các em học sinh.

Đặc biệt, dựa trên những tài liệu, tranh ảnh của các cơ quan chuyên môn cung cấp, căn cứ vào kế hoạch giảng dạy cụ thể của nhà trường, các giáo viên đã xây dựng giáo án phù hợp có nội dung về CVĐC. Các cuộc thi cấp trường được tổ chức hàng tháng, với việc lồng ghép những câu hỏi kiến thức về CVĐC bên cạnh những kiến thức văn hóa, khoa học.

Đến nay, đa số các em học sinh được trang bị kiến thức cơ bản và trả lời được những câu hỏi như CVĐCTC là gì? Cần làm gì để giữ gìn và bảo vệ các di sản vùng CVĐC? Thông qua sự hiểu biết này, các em học sinh có thể là những tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền về CVĐC đến với mọi người dân, du khách.

Bức tranh từ đá núi lửa do các em học sinh huyện Krông Nô tự tay làm.

Nhằm góp phần quảng bá các điểm đến và hình thành mạng lưới tình nguyện viên, hướng dẫn viên du lịch tại địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Quản lý CVĐCTC UNESCO Đắk Nông, Tỉnh đoàn phát động, tổ chức Cuộc thi thuyết trình tiếng Anh năm 2020 tìm hiểu về CVĐCTC UNESCO Đắk Nông (English Speaking contest 2020 - Dak Nong UNESCO Global Geopark insieght).

Cuộc thi đã thu hút 1.050 lượt học sinh cấp THPT của 29/32 trường THPT tham gia. Qua các vòng thi, Ban tổ chức đã chấm chọn, công nhận 162 sản phẩm đạt giải và 11 tập thể đạt giải cao. Các sản phẩm được sử dụng phục vụ các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về CVĐCTC UNESCO UNESCO Đắk Nông.

Các em học sinh tự tin giới thiệu về di sản địa chất

Theo ông Trần Sỹ Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, di sản nói chung và di sản văn hóa chính là nguồn tài nguyên nhân văn, bảo vệ di sản chính là bảo vệ cái gốc của nhân bản. Vì vậy, nâng cao nhận thức về giá trị di sản CVĐCTC UNESCO Đắk Nông là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người dân, nhất là đối với học sinh phổ thông, những người chủ tương lai của đất nước. Do đó, việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về CVĐCTC UNESCO Đắk Nông trong hệ thống giáo dục là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh có cơ hội để nhận thức đầy đủ hơn về những thế mạnh của địa phương - nơi mình đã và đang sinh sống, góp phần quảng bá, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian tới, Sở Giáo dục-Đào tạo tiếp tục đưa nội dung tổ chức các cuộc thi cấp tỉnh về tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh về CVĐCTC UNESCO Đắk Nông vào các hoạt động thường niên trong Chương trình hành động về xây dựng và phát triển CVĐC năm 2021 và những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: Mỹ Hằng

3,776
Viết bình luận mới