Yêu cầu về khoanh vùng, bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Cập nhật ngày: 10/03/2021 | 09:25 GMT+7

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong vùng công viên địa chất là một trong những tiêu chí bắt buộc và là mục tiêu hướng đến của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO (GNN) nhằm phát triển bền vững cho các thành viên.

Khoanh vùng, bảo vệ di sản là một trong những việc mà tỉnh Đắk Nông cần triển khai sớm

Tháng 7/2020, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông chính thức được công nhận và gia nhập GNN nhưng đây mới chỉ là kết quả bước đầu. Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông cho biết, theo khuyến nghị của đoàn chuyên gia thẩm định và GNN, tỉnh Đắk Nông cần sớm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như khoanh vùng bảo vệ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản địa chất; phòng tránh giảm nhẹ thiên tai đối với các di sản địa chất; triển khai, lựa chọn phương thức bảo  tồn và phát huy giá trị vùng công viên địa chất…

Trên thực tế, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đến nay chưa có quy hoạch phân khu quy định cụ thể ranh giới hoặc quyết định chính thức công nhận các điểm di sản (điển hình là các di sản địa chất) là cơ sở để bảo tồn, khai thác, phát huy hiệu quả các giá trị của vùng công viên địa chất. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tổ chức và quản lý các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương vùng công viên địa chất.

Hiện nay, Ban đã và đang triển khai xây dựng “Đề án khoanh vùng và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy giá trị di sản vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” để trình các cấp xem xét, phê duyệt.

Bài, ảnh: Gia Bình

4,386
Viết bình luận mới