HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Đẩy mạnh thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp
  • 09:05 17/09/2015
  • Hòa chung khí thế thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các cấp công đoàn của tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các phong trào vừa là động lực, vừa là trách nhiệm của mỗi đoàn viên, CNVCLĐ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra.
  • Cần có chính sách xây dựng kinh tế đầu tàu
  • 17:08 15/09/2015
  • Vừa qua, các Đảng bộ trên cơ sở đã hoàn thành Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020. Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
  • Phần thứ ba: Tổ chức thực hiện
  • 17:09 29/07/2015
  • 1- Các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc tỉnh chỉ đạo quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động.