HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Bảng phụ lục kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2010-2015

Cập nhật ngày: 29/07/2015 | 17:09 GMT+7

1- Tốc độ tăng trưởng kinh tế: bình quân giai đoạn (theo giá cố định 1994) đạt 12,62%/15%; trong đó: khu vực nông nghiệp đạt 9,3%/5,15%; khu vực công nghiệp xây dựng đạt 16,83%/25,07%; khu vực dịch vụ đạt 14,98%/18,03%. Chưa đạt chỉ tiêu đại hội.

Cơ cấu kinh tế: khu vực nông, lâm nghiệp chiếm 51,38%/33,73%; khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 18,21%/39,57%; khu vực dịch vụ chiếm 30,41%/26,70% (theo phương pháp tính mới được Tổng cục thống kê tính toán và công bố).

2- GRDP bình quân đầu người: đạt 36,48 triệu đồng/27 triệu đồng (tương đương 1.697/1.590 USD), bằng 74% /75,7% so với mức bình quân chung của cả nước. Đạt chỉ tiêu đại hội.

3- Về tài chính: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn đạt 55,68/73 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 17,3%/30%/năm. Tổng thu ngân sách bình quân tăng 10,3%/23%/năm. Không đạt chỉ tiêu đại hội.

4- Kim ngạch xuất khẩu: Đạt 700/550 triệu USD, tăng bình quân giai đoạn là 22,87%/16,17%. Đạt chỉ tiêu đại hội.

5- Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế:

- Thủy lợi: Đảm bảo nguồn nước cho 68%/80% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới.

- Giao thông: Nhựa hóa 100%/100% đường tỉnh; 80%/80% đường huyện; 100%/100% bon, buôn có từ 1-2 km đường nhựa.

- Điện: 99,5%/100% thôn, bon, buôn có lưới điện quốc gia; 95%/95% số hộ được sử dụng điện.

Cơ bản đạt chỉ tiêu đại hội.

6- Về dân số: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,3%/1,3%, tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm là 2,52%/5,49%; dân số trung bình của tỉnh là 578/670 nghìn người. Đạt chỉ tiêu đại hội.

7- Về lao động, việc làm và đào tạo nghề: Đào tạo nghề cho 24.020/24.000 người; giải quyết việc làm cho 88.620/88.500 lao động. Đạt chỉ tiêu đại hội.

8- Tỷ lệ hộ nghèo: tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm là 3,1%/3% trên tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Đạt chỉ tiêu đại hội.

9- Về y tế: Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi là 21%/20%; 97%/90% dân số dùng nước hợp vệ sinh; có 15,1/20 giường bệnh và 7,3/6,2 bác sỹ/1 vạn dân. Cơ bản đạt chỉ tiêu đại hội.

10- Về giáo dục: 100%/100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi; mỗi năm có 7/7 trường đạt chuẩn quốc gia. Đạt chỉ tiêu đại hội.

11- Về văn hóa: 75%/85% gia đình; 60%/65% thôn, buôn; 85%/95% cơ quan, đơn vị và 16%/20% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn văn hóa. Không đạt chỉ tiêu đại hội.

12- Quốc phòng - an ninh: Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, vượt biên, xâm nhập biên giới trái phép, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và thế trận lòng dân vững chắc. Đạt chỉ tiêu đại hội.

13- Công tác xây dựng đảng: Có 77,2%/80% tổ chức cơ sở đảng có phát triển đảng viên; 95,3%/100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, phường, thị trấn có kết nạp đảng viên; 99,1%/100% thôn, buôn, bon có chi bộ là đảng viên tại chỗ. Hằng năm có 58,06%/75% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch - vững mạnh. Cơ bản đạt chỉ tiêu đại hội.

Như vậy, trong 13 nhóm chỉ tiêu chủ yếu do đại hội đề ra có 07 chỉ tiêu đạt và vượt, 03 chỉ tiêu cơ bản đạt và 03 chỉ tiêu không đạt.

1,868
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?