HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI được chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, kỹ lưỡng và chu đáo

Cập nhật ngày: 24/09/2015 | 08:10 GMT+7

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc vào sáng 24/9. Trước thềm Đại hội, phóng viên (PV) Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy xung quanh công tác chuẩn bị đại hội.

PV: Để tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác đại hội cấp trên cơ sở. Xin đồng chí đánh giá về kết quả tổ chức đại hội cấp trên cơ sở cũng như những kinh nghiệm rút ra qua các đại hội?

Đồng chí Trần Phương. Ảnh: Ngọc Tâm

Đồng chí Trần Phương: Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, ngày 17/7/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 49-KH/TU về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

Theo đó, đối với cấp cơ sở, tỉnh đã chọn 10 đảng bộ cơ sở để tổ chức thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư và phó bí thư cấp ủy; chọn 13 tổ chức cơ sở đảng đại hội điểm để rút kinh nghiệm, trước khi tiến hành đại hội đại trà. Đến ngày 30/6, tất cả 390 tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành đại hội xong. Đối với cấp trên cơ sở, Tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ huyện Đắk Mil để tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm và thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Đến ngày 21/8 thì 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức xong đại hội.

Nhìn chung, tại đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở được thực hiện tương đối tốt, đúng quy trình, quy định, hướng dẫn trên cơ sở đảm bảo tính dân chủ, thống nhất cao trong đảng viên. Từ công tác chuẩn bị đại hội, các văn kiện trình đại hội, thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện, công tác nhân sự đều được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đúng định hướng, kế hoạch. Cụ thể, đối với 163 đảng bộ cơ sở thì tổng số ban chấp hành khóa mới được bầu là 1.629 đồng chí; 227 chi bộ cơ sở đã bầu chi ủy là 157 đồng chí. Đối với đại hội cấp trên cơ sở đã bầu được 436 đồng chí vào cấp ủy khóa mới.

Qua tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Tỉnh ủy đã rút ra được một số kinh nghiệm sau.

Thứ nhất là ban chấp hành đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở cần quán triệt sâu sắc, đầy đủ những quan điểm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và các văn bản liên quan đến công tác tổ chức đại hội nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc đảng bộ.

Thứ hai là phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc; Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp; Nắm chắc tư tưởng cán bộ, đảng viên để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, phát sinh, coi trọng công tác chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi đại hội đại trà.

Ba là trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, cấp ủy cấp triệu tập cần quan tâm chỉ đạo toàn diện nội dung của đại hội.

Bốn là cần lựa chọn kỹ nhân sự tham gia đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu của đại hội. Năm là coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội, đảm bảo nghiêm trang, tiết kiệm, đúng quy định…

Ông K'Wơn, Trưởng Ban mặt trận bon N'Jriêng, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) theo dõi thông tin đại hội trên Báo Đắk Nông điện tử. Ảnh: Bình Nhi

PV: Thưa đồng chí, hiện nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã được thực hiện như thế nào?

Đồng chí Trần Phương: Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, kỹ lưỡng, chu đáo theo đúng tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Đặc biệt, công tác chuẩn bị dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, trách nhiệm.

Trong quá trình thực hiện, Tỉnh ủy đã hết sức quan tâm đến việc tổng kết thực tiễn để rút ra những nhận định, đánh giá sát với tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra.

Cụ thể như đã tổ chức Hội thảo khoa học về đề tài “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên ở Đắk Nông: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục”; Tổ chức sơ kết 4 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy ban hành trong nhiệm kỳ 2010-2015; Tổ chức 5 hội thảo chuyên sâu về các lĩnh vực “Phát triển công nghiệp bôxit”, “Phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp”, “Phát triển doanh nghiệp”, “Công tác giảm nghèo bền vững” và “Đạo đức công vụ của cán bộ, công chức tỉnh”; Tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để làm phong phú, sinh động những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Từ đó, rút ra 3 bài học về phát triển và 4 bài học kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời nhận thấy những hạn chế, khuyết điểm để đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, dự thảo Báo cáo chính trị được lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị, xã hội, giới văn nghệ sĩ, trí thức, các nhân sĩ, đại diện các chức sắc tôn giáo, các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; ý kiến góp ý của đại biểu tại đại hội của 13 đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Dự thảo Báo cáo chính trị còn được đăng toàn văn trên Báo Đắk Nông vào đầu tháng 8/2015 để toàn thể nhân dân góp ý kiến. Đối với đề án nhân sự khóa mới được thực hiện theo đúng quy trình chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi, giới tính, dân tộc…

So với 2 đại hội IX và X, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội lần này chủ động, thuận lợi hơn rất nhiều. Bởi từ năm 2012, tỉnh đã tiến hành quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh giai đoạn 2015-2020 và tuân thủ đúng quy trình, được chuẩn bị bài bản nên chất lượng rất tốt.

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ đó, tỉnh tiến hành các bước đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, quy hoạch, điều chuyển cán bộ vào những vị trí tương xứng, phù hợp. Sau hơn 10 năm thành lập tỉnh, tỉnh cũng dồn sức cho việc đào tạo cán bộ. Đến nay, đã có nguồn cán bộ tương đối để đáp ứng với yêu cầu quản lý lãnh đạo của tỉnh về Nhà nước, Đảng trong thời gian tới.

Điểm khác và mới trong công tác chuẩn bị nhân sự lần này, tỉnh đề cao tiêu chuẩn cán bộ. Nhân sự lần này không có “quân xanh, quân đỏ”, ai trúng cử cũng xứng đáng, thích hợp, trên cơ sở đảm bảo quy chuẩn về công tác cán bộ…  

Hơn nữa, ngày 21/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có phiên làm việc để báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị nội dung và nhân sự đại hội. Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã đánh giá cao dự thảo Báo cáo chính trị của tỉnh trình, cơ bản bám sát dự thảo Báo cáo chính trị khóa XII của Trung ương Đảng, văn phong ngắn gọn, rõ ràng, sắc sảo, súc tích, có những điểm nhấn cần thiết.

Theo đó, Bộ Chính trị cơ bản đồng ý nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X và tán thành phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Trên cơ sở góp ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan Trung ương, ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Tỉnh ủy đã tiếp thu xong những ý kiến góp ý xác đáng để bổ sung, hoàn thiện vào các dự thảo báo cáo trình đại hội, đến nay đã hoàn thành việc in ấn.

Công tác phục vụ được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ đại biểu về dự đại hội. Về công tác tuyên truyền, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy kêu gọi toàn dân tham gia đóng góp vào văn kiện của đại hội; phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tổ chức nhiều phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao hướng về đại hội.

Nhìn chung, đến thời điểm này, với tinh thần phấn khởi, trách nhiệm, tất cả đã sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp. Đại hội chỉ còn việc tập trung cao độ trí tuệ, sự đoàn kết, thống nhất để đạt kết quả cao nhất, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hoàng Hoài thực hiện

1,782
Viết bình luận mới