Phấn đấu vào nhóm phát triển trung bình từ năm 2025

Cập nhật ngày: 01/09/2020 | 10:15 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Mục tiêu được đưa ra trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là "Đắk Nông phấn đấu phát triển cơ bản đạt mức trung bình so với cả nước vào năm 2025”. Để đạt được mục tiêu này, Đắk Nông sẽ tập trung vào 4 khâu đột phá ở các lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp, đầu tư hạ tầng và nguồn nhân lực.

Thoát khỏi nhóm thu nhập thấp

Trong giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân toàn tỉnh đạt 8,02% (Nghị quyết đề ra 9%). Còn theo Tổng cục Thống kê, tăng trưởng bình quân của tỉnh cả giai đoạn ước đạt 6,15%, gần bằng bình quân chung của cả nước.

Phát triển công nghiệp alumin, luyện nhôm là một trong 4 khâu đột phá được đề ra trong giai đoạn 2020-2025. (Ảnh: Nhà máy Alumin Nhân Cơ)

Xét về quy mô nền kinh tế, Đắk Nông tăng 1,34 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tăng trưởng bình quân khu vực nông nghiệp đạt 4,52% (cao hơn bình quân chung của cả nước 1,52%). Riêng khu vực công nghiệp tăng 1,78 lần, tốc độ bình quân cả giai đoạn đạt 12,22%. Khu vực công nghiệp tăng trưởng cao đã từng bước đưa ngành này trở thành ngành kinh tế động lực cho phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, trong nhiệm kỳ qua, các nguồn lực tài nguyên từng bước được tỉnh quản lý chặt chẽ, khai thác và sử dụng có hiệu quả hơn. Toàn tỉnh đã kéo giảm dần số vụ phá rừng, ngăn chặn và xóa các điểm nóng phá rừng. Về trồng rừng, trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh trồng hơn 8.400 ha (Nghị quyết đề ra trồng mới 5.000 ha rừng).

Những kết quả đạt được ở các lĩnh vực kinh tế đã đưa GRDP bình quân đầu người tăng từ 38,65 triệu đồng đầu nhiệm kỳ lên 52 triệu đồng vào năm 2020. Đắk Nông thoát khỏi nhóm tỉnh có thu nhập bình quân đầu người thấp (xếp thứ 39/63 tỉnh, thành của cả nước-PV).

9 chỉ tiêu giai đoạn 2015-2020 vượt kế hoạch

Mặc dù khu vực kinh tế đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng trong Dự thảo Báo cáo chính trị vẫn nhấn mạnh: “Tốc độ tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chững lại, tái cơ cấu kinh tế chưa rõ nét; kết cấu hạ tầng chuyển biến chậm; khu vực kinh tế tư nhân địa phương có quy mô còn nhỏ, năng lực nội tại còn yếu”.

Ngoài những nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chính vẫn là việc khắc phục chưa hiệu quả 3 nguyên nhân chủ quan Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã chỉ ra gồm: Hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước; xây dựng, vận dụng cơ chế chính sách; xây dựng hệ thống chính trị.

Dự thảo chỉ ra: “Then chốt là sự hạn chế về năng lực tư duy, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện của một số cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp”.

 

Tập trung 4 đột phá

Để đưa kinh tế Đắk Nông đến năm 2025 cơ bản đạt mức trung bình so với cả nước, tỉnh phấn đấu tăng trưởng bình quân cả giai đoạn cao hơn bình quân của cả nước. Trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân từ 7,5-8% (cả nước 7%).

Đến năm 2025 Đắk Nông phấn đấu phát triển cơ bản đạt mức trung bình so với cả nước. Ảnh: Một góc thành phố Gia Nghĩa

Với mục tiêu này, tỉnh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn cơ chế, chính sách; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn liền với cải cách hành chính. Riêng các ngành kinh tế, Đắk Nông đẩy mạnh tái cơ cấu toàn diện. Trong đó, công nghiệp phát triển theo hướng chế biến sâu, nông nghiệp tăng thu nhập cho đại đa số nông dân, tập trung đầu tư vào tiềm năng du lịch…

 

Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 7,5-8%

Trong giai đoạn 2020-2025, Đắk Nông đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân từ 7,5-8% (cả nước 7%). Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 70 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hộ tăng bình quân trên 15%, tỷ trọng chiếm từ 35-40% so với GRDP.

Giai đoạn 2020-2025, thu ngân sách đạt hơn 18.400 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân trên 11%...

 

Trên cơ sở 3 khâu đột phá còn nguyên giá trị đã được Đại hội XI, Đảng bộ tỉnh xác định, trong 5 năm tới, Đắk Nông tập trung 4 khâu đột phá gồm: Phát triển công nghiệp alumin, luyện nhôm và phát triển năng lượng tái tạo; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền vững theo chuỗi giá trị; phát triển hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông và phát triển nguồn nhân lực.

Cụ thể hóa các đột phá chiến lược này là những nhiệm vụ đã được Dự thảo Báo cáo chính trị nêu cụ thể. Với công nghiệp alumin, luyện nhôm, tỉnh tiếp tục thực hiện định hướng xây dựng Đắk Nông trở thành trung tâm luyện kim màu lớn của cả nước. Trong nông nghiệp, tỉnh tập trung phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu. Về hạ tầng giao thông, tỉnh ưu tiên đầu tư xây dựng, mở rộng hạ tầng giao thông trọng điểm nội tỉnh. Tỉnh kiến nghị Trung ương đầu tư, xây dựng mới đường cao tốc Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Nông…

Có thể nói, những thế mạnh, hạn chế và dư địa tăng trưởng đã được tỉnh nhận định khá rõ. Việc đưa Đắk Nông đến năm 2025 cơ bản đạt mức trung bình so với cả nước phụ thuộc vào quyết tâm và cách làm. Điều đó cần có sự đột phá, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, theo phương châm của Đại hội XII Đảng bộ tỉnh đề ra là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hành động - Phát triển”.

Bài, ảnh: Công Tính

2,402
Viết bình luận mới