• Các hợp tác xã nông nghiệp cho ra đời nhiều sản phẩm mới
  • 08:56 15/09/2020
  • Dù dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, nhưng các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã tìm hướng khắc phục khó khăn để duy trì hoạt động. Nhờ đó từ đầu năm đến nay, nhiều HTX nông nghiệp đã cho ra đời các sản phẩm mới, góp phần phát triển thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh.