Đắk Ru tập trung nâng cao chất lượng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 17/09/2020 | 08:30 GMT+7

Năm 2019, xã Đắk Ru (Đắk R’lấp) được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, trong đó tập trung vào các tiêu chí đang ở mức cơ bản, thiếu bền vững.

Tập trung vào những tiêu chí còn thấp

Theo Ban Quản lý Chương trình NTM xã Đắk Ru, để xây dựng NTM nâng cao, cấp ủy Đảng, chính quyền xã xác định tập trung vào các tiêu chí mới cơ bản đạt, chất lượng chưa cao. Theo đó, qua rà soát, địa phương còn các tiêu chí như cơ sở vật chất trường học, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, đường giao thông...

Bon Bù Sê Rê 1, xã Đắk Ru đã mở rộng được hơn 6km đường trục chính

Cụ thể như tiêu chí trường học, địa phương đã có 5/7 trường đạt chuẩn quốc gia, nhưng vẫn có không ít phòng học, công trình bị xuống cấp, thiếu đồng bộ cơ sở vật chất. Đối với đường giao thông, địa phương đã có 100% đường xã, đường đến huyện được cứng hóa, nhưng đường trục thôn, bon, ngõ xóm tỷ lệ cứng hóa còn chưa cao, nhiều đoạn xuống cấp, hư hỏng.

Kết quả thực hiện tiêu chí về môi trường, địa phương đã có 95,5% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, nhưng chủ yếu bằng giếng đào và giếng khoan. Còn rác thải trên địa bàn đã có thu gom, xử lý, nhưng chưa triệt để, bãi rác chưa được quy hoạch do gặp khó về vị trí đất…

Theo ông Hồ Đình Đức, Bí thư Đảng ủy xã Đắk Ru, để đạt được mục tiêu NTM nâng cao, địa phương xác định công tác tuyên truyền, vận động người dân là giải pháp quan trọng. Việc vận động không còn ở quy mô rộng mà đi sâu vào từng tiêu chí, nhóm nội dung, sát với thực tiễn thôn, bon để cộng đồng dân cư dễ thực hiện.

Cùng với đó, Đắk Ru sẽ tăng cường hiệu quả hoạt động của "bộ máy" chương trình NTM các cấp trên cơ sở sâu sát, gắn bó với với người dân, phát huy dân chủ, khơi gợi cách làm hay, sáng tạo của các tổ chức, cá nhân. Địa phương cũng sẽ tranh thủ tốt mọi nguồn vốn từ sự đầu tư của Nhà nước, các chương trình, dự án và nguồn đóng góp của Nhân dân để nâng cao các tiêu chí còn đạt thấp.

Đắk Ru đang xây dựng các chuỗi liên kết về sản xuất cà phê bền vững trên cơ sở nhóm đồng sở thích

Đối với tiêu chí giao thông, xã sẽ triển khai tốt Chương trình Nhà nước và Nhân dân cùng làm, huy động sự ủng hộ của các doanh nghiệp. Đối với trường học, xã sẽ làm tốt công tác xã hội hóa để đồng bộ trang thiết bị. Các đoàn thể, hội cũng sẽ vào cuộc vận động Nhân dân tự xử lý rác sinh hoạt tại vườn, rẫy, hạn chế xả rác bừa bãi ra môi trường…

Xác định xây dựng NTM nâng cao là một chương trình lớn, từ đầu năm 2020, xã Đắk Ru đã triển khai xây dựng bon Bù Sê Rê 1 thành khu dân cư kiểu mẫu để rút kinh nghiệm. Đến nay, bon đã mở rộng được tuyến đường chính dài hơn 6 km. Bon này đang xây dựng các mô hình về sản xuất các loại cây chủ lực là cà phê và điều để làm điểm, nhân rộng sau này.

Tạo động lực bằng phát triển sản xuất

Ban Quản lý chương trình NTM Đắk Ru xác định, chỉ khi nâng cao đời sống người dân mới tạo được động lực thật sự để huy động tốt sức dân phục vụ xây dựng NTM. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của địa phương đạt gần 42 triệu đồng/người/năm. Xã có 1 hợp tác xã, 8 nhóm đồng sở thích, nhưng hoạt động chưa hiệu quả, việc liên kết trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm chưa bền vững.

Doanh nghiệp tư nhân Kiều Phương Đông, ở bon Bù Sê Rê 1 xã Đăk Ru thu mua chế biến hạt điều

Thời gian gần đây, khi giá cả nông sản xuống thấp, mất mùa, nên hầu hết nông dân gặp khó khăn, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc tại chỗ. Do đó, giải pháp được xã đưa ra là tiếp tục vận động Nhân dân sản xuất nông nghiệp theo hướng đa cây, đa con, ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng thu nhập, không bị phụ thuộc nhiều vào một loại nông sản.

Địa phương còn chủ động phối hợp với các cấp, ngành để xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết nông sản chủ lực gồm hồ tiêu, cà phê, điều gắn với các chương trình, chuỗi giá trị sản phẩm cấp huyện, tỉnh. Đắk Ru đang có khoảng 3.000 ha cà phê, hồ tiêu. Đây là lợi thế lớn và xã sẽ phát huy, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến thực hiện liên kết với nông dân để sản xuất, thu mua, chế biến nông sản, phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn…

Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xã cũng sẽ tạo quỹ đất sạch để kêu gọi, thu hút đầu tư, nhất là các lĩnh vực chế biến nông sản, khai thác khoáng sản, phát triển nông - lâm nghiệp...

Bài, ảnh: Hồng Thoan

906
Viết bình luận mới