Kinh tế tư nhân có đóng góp ngày càng lớn

Cập nhật ngày: 15/09/2020 | 09:18 GMT+7

Những năm qua, sức cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng ngày một được nâng lên. Khu vực kinh tế tư nhân cũng vì vậy mà thể hiện được vai trò, vị trí trong tình hình phát triển chung của tỉnh.

Sức cạnh tranh nâng lên

Thực hiện Nghị quyết số 35, ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020, những năm qua, Đắk Nông đã triển khai nhiều chương trình để hỗ trợ doanh nghiệp. Theo báo cáo của UBND tỉnh, dự kiến đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có khoảng 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng số vốn đăng ký hơn 23.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2020 toàn tỉnh thành lập mới được 2.757 doanh nghiệp, tăng 157,6% so với giai đoạn 2004-2015.

Toàn tỉnh có 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động với số vốn đăng ký hơn 23.000 tỷ đồng (Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Nhi (Đắk Mil) đưa máy đục gỗ CMC trị giá hơn 400 triệu đồng vào sản xuất đồ gỗ. Ảnh: Công Tính)

Tổng sản phẩm (GRDP) giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh đạt 95.305 tỷ đồng; trong đó, riêng khu vực tư nhân (không bao gồm kinh tế tập thể và cá thể) đạt hơn 15.800 tỷ đồng và đóng góp từ 15-18% GRDP của tỉnh. Khu vực kinh tế tư nhân còn thu hút 92,77% lao động của nền kinh tế.

Cũng trong giai đoạn 2016-2020, tổng thu ngân sách khu vực kinh tế tư nhân đạt hơn 5.700 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 11,4%/năm và đóng góp gần 50% tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước của tỉnh. Khu vực kinh tế tư nhân còn đóng góp hơn 16.000 tỷ đồng vốn đầu tư, chiếm 22,3% (hơn 72.200 tỷ đồng) tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn.

Không chỉ ở trong tỉnh, khu vực kinh tế tư nhân còn tham gia xuất khẩu và chiếm số lượng lớn. Trong số 11 doanh nghiệp xuất khẩu ổn định của tỉnh, chỉ có một doanh nghiệp Nhà nước, 3 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và còn lại 7 doanh nghiệp ngoài Nhà nước...

 

Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Nói đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, ngoài sự năng động, quyết tâm của từng doanh nghiệp phải kể đến những chính sách, chương trình hỗ trợ của tỉnh đã và đang dần phát huy hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ, tỉnh Đắk Nông đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, xúc tiến thương mại, xuất khẩu…

Cuối năm 2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết khuyến khích đầu tư với tổng số vốn thực hiện gần 3 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực. Hiện nay, tỉnh đang cân đối ngân sách địa phương để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp theo nghị quyết của HĐND tỉnh.

 

Về hoạt động xúc tiến thương mại, những năm qua, tỉnh đã triển khai 6 đề án quảng bá, giới thiệu các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của tỉnh đến các đối tác và hệ thống phân phối với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã phối hợp với Bộ Công thương tổ chức 3 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi…

Đối với các doanh nghiệp ở khu vực nông thôn, thông qua hoạt động khuyến công, 5 năm qua, toàn tỉnh triển khai 9 đề án hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ 1,7 tỷ đồng cho 9 doanh nghiệp ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất. Ngoài ra, tỉnh Đắk Nông còn phối hợp với Bộ Công thương triển khai 4 đề án khuyến công quốc gia cho 4 doanh nghiệp với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện giải pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Tính đến 31/12/2019, dư nợ cho vay đối với các doanh nghiệp toàn tỉnh đạt hơn 3.400 tỷ đồng. Đối tượng vay vốn đều là doanh nghiệp vừa và nhỏ với lãi suất vay ngắn hạn 7-9%/năm và 9-11%/năm cho thời gian trung, dài hạn. Đến nay, hầu hết các khoản vay của doanh nghiệp đều dưới 9%/năm (chiếm 70% tổng dư nợ doanh nghiệp).

 

Tạo giải pháp hỗ trợ đột phá

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua quá trình thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ đã bộc lộ không ít những khó khăn, thách thức.

Trước hết là sự chồng chéo, bất cập trong các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp tham gia tìm kiếm, mở rộng thị trường còn hạn hẹp. Các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh có quy mô vừa và nhỏ dẫn đến số lượng doanh nghiệp tham gia chưa nhiều, chất lượng chưa cao…

Về bản thân các doanh nghiệp trên địa bàn còn gặp nhiều hạn chế về quy mô vốn, năng lực tài chính, trình độ quản trị nên hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh không cao.

Để khu vực kinh tế tư nhân lớn mạnh, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân tham gia mạnh mẽ vào quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. Các doanh nghiệp tư nhân cũng được tham gia rộng rãi vào quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Tỉnh cũng đề xuất Trung ương có các giải pháp đột phá như chấm dứt cơ chế xin - cho trong phân bổ nguồn lực Nhà nước (ngân sách Nhà nước, tài sản và quỹ đất do Nhà nước quản lý). Việc xây dựng bộ máy hành chính phục vụ, có trách nhiệm giải trình đối với doanh nghiệp và người dân cũng cần được đẩy mạnh thực hiện trong những năm tới…

Khu vực kinh tế tư nhân đã và đang có những đóng góp lớn cho tỉnh. Để khu vực kinh tế tư nhân trong tỉnh khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong khu vực Tây Nguyên cũng như cả nước thì các chính sách hỗ trợ phải đến được cộng đồng doanh nghiệp kịp thời và thực chất hơn nữa.

Đỗ Công

624
Viết bình luận mới