Lan tỏa phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" ở Cư Jút

Cập nhật ngày: 17/09/2020 | 09:55 GMT+7

Những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt chính sách chăm lo đời sống cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLÐ), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Cư Jút cũng quan tâm triển khai hiệu quả các phong trào thi đua. Trong đó, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được xác định là phong trào trọng tâm, thu hút đông đảo CNVCLÐ tham gia.

Tạo khí thế thi đua sôi nổi 

Theo LĐLĐ huyện, toàn huyện hiện có 89 công đoàn cơ sở với 3.320 CNVCLÐ. Để phong trào có sức lan tỏa và thu hút đoàn viên, người lao động tham gia, hàng năm, đơn vị đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn cơ sở cụ thể hóa nội dung thi đua gắn với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, các phong trào, cuộc vận động riêng của từng cơ quan, doanh nghiệp. Dựa trên đặc thù của từng ngành, nghề, lĩnh vực mà việc triển khai phong trào cũng linh động, cụ thể.

Phong trào thi đua tạo động lực cho người lao  động của Công ty TNHH Thực phẩm Công nghiệp Tất Thắng (Cư Jút) nâng cao hiệu quả, năng suất lao động

Đơn cử, trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, phong trào được gắn với việc đổi mới phương pháp làm việc, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền các cấp với người dân.

Qua triển khai phong trào, nhiều tập thể, cá nhân đã nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tiêu biểu như: Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, Công đoàn xã Nam Dong, Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, Trường THCS Phạm Văn Đồng…

Trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, hàng năm, các công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động triển khai các phong trào thi đua, tổ chức cho người lao động học tập nâng cao kỹ thuật, tay nghề, đồng thời đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học vào sản xuất.

Cụ thể, trong 5 năm, huyện đã có trên 300 lao động được đào tạo về kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng kiểm tra, bảo quản thiết bị…, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đơn cử như Công ty TNHH Thực phẩm Công nghiệp Tất Thắng là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng hóa đơn điện tử nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, giảm chi phí…

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng xây dựng các chính sách khen thưởng, khích lệ người lao động có sáng kiến hoặc làm việc hiệu quả như: thưởng vượt sản lượng; khen thưởng theo tháng, quý; xét nâng lương…

Thực tế cho thấy, việc triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động, công tác và học tập, góp phần cổ vũ, động viên CNVCLĐ vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Trong 5 năm qua, toàn huyện đã có 1 tập thể được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 67 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của các cấp chính quyền, công đoàn; 68 tập thể, cá nhân được công nhận danh hiệu "Lao động xuất sắc" cấp tỉnh…

Tiếp tục đổi mới cách thức thực hiện

Cũng theo LĐLĐ huyện Cư Jút, để nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào, thời gian tới, các cấp công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua với phương châm hướng mạnh về cơ sở. Nội dung, mục tiêu phong trào thi đua được cụ thể hóa thành những chương trình hành động với các tiêu chí cụ thể, phù hợp với thực tế, coi trọng việc tổ chức thi đua, sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát…

Việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến sẽ được chú trọng nhằm động viên, cổ vũ phong trào ngày càng phát triển. Việc bình xét khen thưởng kịp thời, công khai, dân chủ, chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp làm việc với cơ sở…

Đặc biệt, LĐLĐ huyện sẽ xây dựng kênh trực tuyến để cung cấp các thông tin về các hoạt động của phong trào như lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, qua đó, chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm, các cách làm hay của các đơn vị, doanh nghiệp…

Bài, ảnh: Vũ Trang

1,013
Viết bình luận mới