Nhiều tập thể, cá nhân được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV

Cập nhật ngày: 25/09/2020 | 09:24 GMT+7

Tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh có 13 tập thể, 2 hộ gia đình và 21 cá nhân tiêu biểu được vinh danh với các danh hiệu thi đua cấp Trung ương.

Trong đó, có 6 cá nhân được vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhì, 1 tập thể và 3 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng 3; 11 tập thể được nhận cờ thi đua của Chính phủ; 2 cá nhân được nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc và 2 gia đình, 9 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

So với Đại hội thi đua yêu nước lần III, ở Đại hội thi đua yêu nước lần IV, số lượng tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu được chọn vinh danh tại đại hội ít hơn. Theo Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh, đây là những tập thể, cá nhân được chọn lựa kỹ trên tiêu chí thành tích đạt được từ kết quả lao động, sáng tạo và cống hiến cụ thể, mang tính định lượng, có sức lan tỏa lớn. Tỷ lệ được lựa chọn vinh danh là giáo viên, chủ doanh nghiệp, người lao động trực tiếp nhiều hơn đội ngũ lãnh đạo. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo của Ban thi đua khen thưởng Trung ương nhằm hướng đến công tác thi đua khen thưởng đi sâu vào thực tiễn lao động, sáng tạo; điển hình tiên tiến phải là những nhân tố tích cực, có sức lan tỏa, tác động xã hội lớn.

 

 

 

Đ.D

1,498
Viết bình luận mới