HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 • Giảm tỷ lệ sinh con thứ ba: Chuyển biến tích cực ở Nam Đà
 • 09:54 05/10/2015
 • Với sự quan tâm của chính quyền, cùng nỗ lực của đội ngũ chuyên môn, nhiều năm trở lại đây, công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) ở xã Nam Đà (Krông Nô) có nhiều chuyển biến tích cực, đứng đầu tỉnh về thành tích giảm tỷ lệ sinh con thứ 3.
 • Đắk Mil, nhiều chỉ tiêu về dân số đạt và vượt kế hoạch
 • 10:53 08/09/2015
 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đắk Mil lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015 về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), với việc tập trung đẩy mạnh nhiều chương trình, hoạt động nên nhiều chỉ tiêu về dân số của huyện đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 • Khi nam giới còn lơ là chuyện “kế hoạch”
 • 09:41 03/06/2015
 • Vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên hiện nay, việc nam giới tham gia vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), thực hiện kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, mặc dù tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trên địa bàn tỉnh hàng năm có giảm, nhưng vẫn còn ở mức cao, với 1,3% và tỷ lệ sinh con thứ ba chiếm tới 19%.
 • Đắk Búk So, tỷ lệ sinh con thứ 3 đã giảm hẳn
 • 15:06 12/01/2015
 • Những năm qua, xã Đắk Búk So (Tuy Đức) luôn chú trọng thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình (CSSKSS/KHHGĐ), góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc sinh đẻ có kế hoạch để nâng cao chất lượng cuộc sống.
 • Điều tra thực trạng KT-XH 53 dân tộc thiểu số
 • 09:09 07/01/2015
 • Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số nhằm hình thành hệ thống thông tin, số liệu thống kê phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
 • Tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu giảm sinh
 • 09:50 29/12/2014
 • Những năm qua, với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều chương trình, hoạt động, công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đã có những chuyển biến tích cực.
 • Đắk Glong, trên 1.500 lượt chị em được chăm sóc sức khỏe sinh sản
 • 09:08 28/10/2014
 • Từ đầu năm 2014 đến nay, Trung tâm dân số - KHHGĐ huyện Đắk Glong đã triển khai 2 chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ, gồm: Truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình (SKSS-KHHGĐ) và Nâng cao chất lượng dân số, được triển khai tại 7/7 xã, đạt 100% kế hoạch, thu hút trên 1.500 lượt chị em tham gia.
 • Những cộng tác viên DS-KHHGĐ tâm huyết
 • 09:45 22/05/2014
 • Hiện nay, trên địa bàn huyện Đắk Glong, đội ngũ cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn bon được mở rộng khắp đã góp phần rất lớn tới hiệu quả của các chương trình DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện.