Phấn đấu đạt mục tiêu giảm sinh vững chắc

Cập nhật ngày: 25/12/2020 | 09:21 GMT+7

Năm 2020, trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Đắk Nông vẫn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành nhiều chỉ tiêu, góp phần nâng cao chất lượng dân số của tỉnh.

Vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu

Năm 2020 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới và là năm cuối cùng thực hiện giai đoạn II (2016-2020) của Chiến lược dân số - sức khỏe sinh sản (SKSS) Việt Nam giai đoạn 2011- 2020...

Truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (Gia Nghĩa)

Điều đáng nói, công tác dân số gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng dịch bệnh, nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương giảm mạnh, các trung tâm DS-KHHGĐ sáp nhập vào trung tâm y tế huyện, thành phố, dẫn đến công tác phối hợp triển khai các hoạt động dân số chưa đồng bộ.

Ngành Dân số tỉnh nỗ lực thực hiện đạt kết quả quan trọng, với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, tỷ lệ giảm sinh đạt 0,3% (KH 0,5%); tỷ số giới tính khi sinh là 108,1 bé trai/100 bé gái; sàng lọc sơ sinh đạt 110% KH; sàng lọc trước sinh đạt 122,8% KH; công tác tư vấn tiền hôn nhân đạt 117,1% KH; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đạt 116,4% KH; 42.285 người mới thực hiện các biện pháp tránh thai trong năm đạt 103,3% KH... Tổng các biện pháp tránh thai (đình sản, dụng cụ tử cung, thuốc cấy, thuốc tiêm, thuốc uống, bao cao su) trong năm đạt vượt so với kế hoạch đề ra.

Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Nguyễn Xuân Lâm cho biết: “Đạt kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể và người dân trên địa bàn. Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ các cấp chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân số và giao chỉ tiêu thực hiện cụ thể cho từng địa phương…”.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, trong năm 2020, ngành Dân số tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể, xã hội đẩy mạnh tuyên truyền và duy trì hoạt động các mô hình về KHHGĐ. Hiện toàn tỉnh đang duy trì hoạt động 128 câu lạc bộ tiền hôn nhân tại các xã, phường, thị trấn, trung bình mỗi câu lạc bộ sinh hoạt 1 lần/tháng với khoảng 35-45 thành viên tham gia.

Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ được triển khai định kỳ giúp người dân tiếp cận các dịch vụ. Thông qua các cuộc nói chuyện chuyên đề, họp nhóm, tư vấn tại điểm khám, các cuộc truyền thông lưu động và tờ bướm, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu giúp phụ nữ trang bị thêm nhiều kiến thức về chăm sóc SKSS/KHHGĐ.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngày càng được chú trọng

Chi cục DS-KHHGĐ đã tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức về Đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ cho vị thành niên/thanh niên cho cộng tác viên và 12 lượt nói chuyện chuyên đề sinh hoạt ngoại khóa tại các huyện, thành phố, với hơn 6.000 người tham gia. Các trung tâm y tế huyện, thành phố tổ chức 16 lớp tập huấn, hội thảo chuyên môn cho 2.424 người là đội ngũ cộng tác viên dân số, y tế, giáo viên.

Các đơn vị cơ sở còn phối hợp với ngành Giáo dục các huyện, thành phố triển khai các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa tại 14 trường THPT và THCS, với 5.709 học sinh và giáo viên tham dự; trong đó có 1.650 học sinh dân tộc thiểu số…

Tiếp tục nâng cao chất lượng dân số

Việc triển khai các mô hình nâng cao chất lượng dân số như chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, khám sàng lọc trước sinh và sau sinh, Chiến dịch truyền thông về DS-KHHGĐ đạt nhiều kết quả khả quan. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định 39 của Chính phủ cũng được đẩy mạnh triển khai, với tổng số đối tượng được thụ hưởng từ năm 2015 đến năm 2020 là 378 người, 756 triệu đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt, năm 2021, ngành Dân số tỉnh tiếp tục nỗ lực huy động sự tham gia tích cực, có hiệu quả của các ngành, đoàn thể, người dân và triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo sự chuyển biến hơn nữa về nhận thức công tác dân số.

Trong đó, ngành phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu giảm sinh vững chắc, chú trọng vùng có mức sinh cao, giảm thiểu tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, góp phần nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Đắk Nông.

Bài, ảnh: Ngô Đồng

6,864
Viết bình luận mới