Tập trung ổn định quy mô, nâng cao chất lượng dân số

Cập nhật ngày: 10/09/2018 | 10:40 GMT+7

Những năm qua, bằng nhiều chương trình, hoạt động cụ thể, đồng bộ, công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGÐ) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được triển khai ngày càng bao quát và toàn diện, đem lại nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Công tác truyền thông, vận động về DS-KHHGÐ được tăng cường

Nhiều chuyển biến tích cực

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền cũng như ngành dân số của tỉnh đã không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nhiều chương trình, hoạt động đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả đến từng địa bàn dân cư. Nổi bật là công tác truyền thông, giáo dục nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của người dân và xã hội đối với công tác DS-KHHGÐ. Với nội dung, hình thức và cách tiếp cận thường xuyên được đổi mới, đến nay, công tác tuyên truyền đã huy động được sự tham gia của đông đảo các lực lượng xã hội. Qua công tác tuyên truyền, quan niệm về hôn nhân và sinh đẻ của người dân đã có những thay đổi tích cực. Quy mô gia đình ít con ngày càng được chấp nhận rộng rãi.

Bên cạnh công tác truyền thông, hệ thống tổ chức làm công tác DS-KHHGÐ cũng đã từng bước được kiện toàn. Mạng lưới cộng tác viên dân số được xây dựng và bố trí đến tận các thôn, bon, tổ dân phố, cụm dân cư... Ðội ngũ này luôn thường xuyên bám sát các địa bàn dân cư để tìm hiểu thực tế, nắm bắt nguyện vọng của từng hộ gia đình trong độ tuổi sinh đẻ, giúp họ nâng cao nhận thức về chính sách DS-KHHGÐ.

Ngoài ra, hệ thống cung cấp dịch vụ KHHGÐ cũng từng bước được mở rộng và phát triển, chất lượng ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng tốt các nhu cầu của người dân theo hướng đa dạng, thuận tiện và an toàn.

Các hoạt động cung ứng dịch vụ KHHGĐ được triển khai sâu rộng đến từng địa bàn dân cư. Ảnh: Thực hiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản-KHHGĐ cho chị em trên địa bàn xã Đắk Som (Đắk Glong)

Còn nhiều khó khăn, thách thức

Theo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, cùng với sự phát triển của xã hội, công tác DS-KHHGĐ cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức. Trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay, tỷ suất sinh trung bình mỗi năm giảm khoảng 0,5‰, nhưng vẫn chưa đạt được mức sinh thay thế. Bên cạnh đó, mức giảm sinh chưa thực sự bền vững và chưa đồng đều giữa các địa phương trong tỉnh.

So với cả nước, Đắk Nông vẫn là một trong những tỉnh có mức sinh cao. Cơ cấu dân số biến động mạnh, chưa đạt dân số vàng. Ngoài ra, mất cân bằng giới tính khi sinh đang có chiều hướng gia tăng, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn cao. Tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết vẫn còn khá phổ biến ở một số địa bàn đông đồng bào dân tộc thiểu số. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ ngày càng gặp nhiều khó khăn. Chất lượng dân số đang dần được cải thiện, nhưng vẫn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai... Trong khi đó, các nguồn lực đầu tư cho công tác dân số còn thấp, chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra.

 

Theo thống kê, so với năm 2004, số con trung bình của một phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã giảm từ 3,6 con xuống còn 2,28 con; tỷ suất sinh thô đã giảm từ 28,1‰ xuống còn 17‰; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên  giảm từ 2,28% xuống còn 1,2%; tuổi thọ trung bình của người dân cũng tăng từ 70,79 lên gần 72,24 tuổi…

 

Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Chương trình hành động số 29-Ctr/TU ngày 8/5/2018 của Tỉnh ủy về công tác dân số trong tình hình mới xác định mục tiêu chung là từng bước giải quyết các vấn đề về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế-xã hội, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển.

Mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến năm 2020 đạt mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ và duy trì mức sinh này đến năm 2030. Đến năm 2030, giảm 50% chênh lệch mức sinh giữa nông thôn và thành thị; duy trì cân bằng giới tính khi sinh ở mức dưới 107 trẻ nam/100 trẻ nữ; tuổi thọ trung bình đạt 73,5 tuổi; giảm 50% số cặp tảo hôn và 60% số cặp kết hôn cận huyết; 100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh...

Theo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, để thực hiện được các mục tiêu trên không chỉ đòi hỏi nỗ lực của ngành dân số mà còn cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Về phía ngành dân số, trước mắt sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong cộng đồng. Trong đó, nội dung và phương pháp tuyên truyền, vận động sẽ được đổi mới một cách đa dạng và toàn diện để phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn dân cư. Cùng với việc tăng cường và đổi mới công tác truyền thông, ngành sẽ tập trung hơn nữa vào việc đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số. Đồng thời, bộ máy chuyên trách dân số sẽ được kiện toàn, ổn định theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, thực hiện chức năng quản lý và điều phối có hiệu quả công tác dân số trong tình hình mới. Ngoài ra, chất lượng dịch vụ KHHGÐ sẽ từng bước được nâng cao hơn nữa, bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời các phương tiện tránh thai hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Bài, ảnh: Vũ Trang

4,602
Viết bình luận mới