Bắc Bộ phủ - biểu trưng của tinh thần cách mạng quật khởi

Cập nhật ngày: 27/08/2021 | 08:58 GMT+7

Bắc Bộ phủ là ngôi nhà hai tầng ở số 12 phố Ngô Quyền, Hà Nội. Trong Cách mạng tháng Tám, ngày tổng khởi nghĩa ở Hà Nội (19/8/1945), lực lượng Việt Minh cùng Nhân dân Hà Nội đã tiến công và chiếm giữ tòa nhà này. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về làm việc tại đây cho đến ngày toàn quốc kháng chiến. Trong thời gian này, tòa nhà được đổi tên thành Bắc Bộ phủ.

Bắc Bộ phủ được tu sửa lại và trở thành Nhà khách Chính phủ

Lịch sử tòa nhà

Nguyên ở chỗ này, từ thế kỷ 18 đã có một tòa lầu cao, đắp hình 5 con rồng để chúa Trịnh hóng mát gọi là “Lầu Ngũ Long”. Đến thế kỷ 19, lầu bị đổ nát, nên ngôi chùa Báo Ân (còn gọi là chùa Quan Thượng) được xây thay vào đấy. Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp chiếm đóng Hà Nội đã phá chùa để xây tư dinh cho quan Thống sứ Bắc Kỳ ở. Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945), tòa nhà được đổi thành Phủ Khâm sai Bắc Kỳ.

Địa điểm nổ ra cuộc chiến đấu anh dũng

Mở đầu toàn quốc kháng chiến, ngày 20/12/1946 tại đây đã nổ ra một trận đánh giữa một đại đội Vệ quốc đoàn bảo vệ Bắc Bộ phủ và quân Pháp có xe tăng hỗ trợ. Đây là trận đánh ác liệt nhất và kéo dài nhất mở đầu Toàn quốc kháng chiến, trở thành một biểu tượng của tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của Thăng Long - Hà Nội anh hùng trong thời đại Hồ Chí Minh. Kết thúc Chiến tranh Đông Dương (1954), Bắc Bộ phủ được tu sửa lại và trở thành Nhà khách Chính phủ. Năm 2005, Bắc Bộ phủ được gắn biển di tích lịch sử cách mạng.

Biểu trưng của tinh thần quật khởi

Bắc Bộ phủ từ mùa thu Cách mạng 1945 đã đi vào lịch sử như một biểu trưng cho sự vùng lên quật khởi của dân tộc Việt Nam giành và bảo vệ quyền sống trong độc lập, tự do, hòa bình và đã trở thành một trung tâm chính trị - hành chính quốc gia quan trọng nhất của Nhà nước Việt Nam XHCN. Đây cũng là công trình có giá trị đặc biệt về kiến trúc Đông Dương mang phong cách châu Âu, về nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, về cuộc chiến đấu của quân dân thủ đô anh hùng, mở đầu cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc – được tôn vinh là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Nguyễn Hồng (t.h)

1,999
Viết bình luận mới