HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Khó cũng phải làm

Cập nhật ngày: 09/04/2019 | 09:15 GMT+7

Việc tiến hành đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, gắn với tinh giản biên chế triển khai trong thời gian qua luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Thực tế, tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy là việc làm rất khó vì nó không chỉ ảnh hưởng đến tư tưởng, thậm chí đụng chạm đến “bát cơm, manh áo” của từng con người cụ thể mà rất có thể đụng đến những quan hệ “chồng chéo” đằng sau mỗi vị trí, mỗi suất biên chế nên đây là trở ngại.

Khó khăn là vậy nhưng phải làm, vì hiệu quả hoạt động của bộ máy, năng suất làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Nếu đặt lợi ích chung phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân lên trên hết thì công tác sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế sẽ có những thuận lợi. Có thể thấy, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết 18, 19 thời gian qua đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị.

Ai cũng thấy rõ tính cấp bách, sự cần thiết phải tinh gọn đầu mối, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã có cách làm bài bản, mang lại hiệu quả là những con số “biết nói”. Theo tổng hợp của Bộ Nội vụ, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tinh giản biên chế từ năm 2015 đến năm 2018 là 40.500 người. Số lượng vụ và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ (chưa kể Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) là 248, giảm 12 tổ chức. Số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 102 đơn vị, giảm 8 đơn vị. Dự kiến trong năm 2019, số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cả nước sẽ tinh giản biên chế là hơn 4.000 người.

Để hiện thực hóa quyết tâm về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, nhiều ý kiến cho rằng, cần có quyết tâm chính trị, có giải pháp đúng, phù hợp điều kiện thực tiễn và kiên trì với giải pháp đó; đồng thời có sự vào cuộc, phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành đến cơ sở, có cách nhìn, quan điểm nhất quán, tổng thể. Do đó, phải cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chứ không đơn thuần là giảm số người làm việc trong các cơ quan. Kết hợp tinh giản biên chế các bộ, ngành, địa phương phải xây dựng đề án tinh giản biên chế từ nay đến năm 2021 và hàng năm phải có kế hoạch cụ thể theo lộ trình để tinh giản.

Để đạt được mục tiêu tinh gọn bộ máy hiệu quả, tinh giản biên chế đạt 10% vào năm 2021, nhiều ý kiến cho rằng, cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là phát huy mạnh hơn trách nhiệm người đứng đầu. Những kết quả ban đầu trong việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 thời gian qua là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống thì phải “suy nghĩ chín”, “quyết tâm cao”, “nỗ lực lớn” và “hành động phải quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm” và như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Bộ máy cần tinh chứ không cần nhiều”.

Bình Minh

857
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?