HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đừng để lãng phí trí tuệ của Đảng

Cập nhật ngày: 08/08/2018 | 09:59 GMT+7

Vừa qua tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho các đối tượng gồm: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Điều đáng nói là hội nghị buổi sáng có mặt các học viên khá đông đủ nhưng buổi chiều lại vắng học rất nhiều. Kết thúc buổi học tập, quán triệt, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã phải nhắc nhở về tình trạng vắng học quá nhiều và cho rằng những đồng chí vắng học như vậy là chưa thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Rõ ràng, trong thời gian qua bên cạnh nhiều cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, tiếp thu các nghị quyết của Đảng thì vẫn còn không ít người còn đi học nghị quyết theo kiểu “đối phó”. Không chỉ tham gia học nghị quyết cho “có người” mà một số người còn vắng học không có lý do. Ấy là chưa nói đến tình trạng trong giờ học nghị quyết còn nói chuyện riêng, lướt web, không có sổ sách ghi chép hoặc có sổ sách nhưng lại không ghi chép gì, ….Viết bài thu hoạch vẫn còn tình trạng sao chép giống nhau và đã không ít lần Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có văn bản nhắc nhở, phê bình các tổ chức cơ sở đảng có những cán bộ, đảng viên vi phạm này. Cán bộ, đảng viên được coi là “cầu nối” để đưa nghị quyết của Đảng đến với quần chúng nhân dân. Vì thế, muốn hiểu rõ về nghị quyết, muốn biến lý luận, đường lối và ý chí của Đảng vào thực tiễn một cách hiệu quả, trước hết, việc học tập nghị quyết phải sự nghiêm túc, có chất lượng từ cấp cao, xuống cấp thấp hơn. Tuy nhiên, nếu chất lượng trong học tập, tiếp thu nghị quyết không tốt thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc truyền đạt nghị quyết, đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.  

Nhiều ý kiến cho rằng, để nâng cao việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, trước hết, công tác kiểm tra, đánh giá nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng đối với cán bộ, đảng viên trong học tập, nghiên cứu nghị quyết cũng cần được đổi mới, xóa bỏ tình trạng đánh giá qua loa, hình thức. Kết quả kiểm tra, đánh giá nhận thức về nghị quyết của Đảng phải trở thành tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm.

Việc học tập, quán triệt nghị quyết cần tiến hành nhiều hơn như tổ chức hội nghị học tập nghị quyết trực tuyến để nội dung của nghị quyết đến nhanh hơn và cùng lúc với nhiều đối tượng, phù hợp với tính chất, yêu cầu nhiệm vụ của từng lực lượng, thành phần trong xã hội. Trong đó, tổ chức Đảng ở cấp cao phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu. Tiếp theo, việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy phải được làm kỹ, bám sát tình hình thực tế địa phương để đưa ra được những phương án triển khai sáng tạo, phù hợp, hiệu quả.

Đảng lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội bằng Cương lĩnh, chiến lược và các nghị quyết của Đảng. Nghị quyết của Đảng là sản phẩm trí tuệ của toàn Đảng. Nghị quyết của Đảng chỉ đi vào cuộc sống khi mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần nội dung của nghị quyết. Do đó, nếu không loại bỏ được những cách làm qua loa, hình thức trong học tập, quán triệt nghị quyết thì có nghĩa là đang lãng phí trí tuệ của Đảng.

Bình Minh

1,232
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?