HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

“Giặc nội xâm”

Cập nhật ngày: 09/10/2017 | 09:56 GMT+7

Sinh thời, sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống hay những “hư hỏng” của cán bộ, đảng viên được Bác Hồ gọi là “giặc nội xâm”. Đảng ta cho rằng sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống trong một bộ phận “không nhỏ” cán bộ, đảng viên liên quan đến sự an nguy của chế độ.

Trong đó, len lỏi vào đời sống chính trị nguy hiểm nhất là “lợi ích nhóm”. Biểu hiện của cái này đó là bỏ phiếu bầu, kéo bè kéo cánh... Lợi ích nhóm bắt đầu từ chủ nghĩa cá nhân, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể và lợi ích quốc gia, dân tộc. Suy thoái tư tưởng chính trị còn là sự dao động chính trị, tha hóa đạo đức, phai nhạt lý tưởng xã hội chủ nghĩa, "tự chuyển hóa" theo hướng tiêu cực.

Đạo đức là giá trị cốt lõi của văn hóa, đạo đức hỏng thì nền tảng văn hóa cũng biến dạng, thoái hóa. Đạo đức của cán bộ, đảng viên suy thoái dẫn đến chất lượng của hệ thống chính trị bị suy giảm. Từ đó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước cũng lung lay và điểm tựa lòng dân của chế độ chính trị cũng không còn vững chắc. Suy thoái đạo đức dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị và ngược lại. Nó biểu hiện thành thói thực dụng, cá nhân, tình trạng cát cứ, phe nhóm theo kiểu “trên có chính sách, dưới có đối sách”, hành xử theo lối “đạo đức cho người và đạo đức cho ta”, “băm nhỏ” và “chia phần”, xâm hại lợi ích chung.

Việc phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là rất cấp bách và rất quan trọng, liên quan tới sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng đã nêu rõ 27 biểu hiện cụ thể về sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống hiện diện khá rộng và phức tạp trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Chưa bao giờ cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” lại cấp bách và cam go như hiện nay. Cũng chưa bao giờ Đảng ta lại kiên quyết và mạnh mẽ chống “giặc nội xâm” như bây giờ. Với nghị quyết Trung ương 4 của Đảng, chúng ta đã và đang "tuốt gươm, chĩa súng" vào kẻ thù “nội xâm”. Thời gian qua, hiện nay và tới đây rất nhiều cá nhân, tập thể, kể cả những cán bộ cấp cao và ở các cấp các ngành, từ trung ương tới địa phương đã – đang và sẽ bị xử lý kỷ luật một cách nghiêm khắc.

Ở tỉnh ta, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn đã nhiều lần chỉ đạo “không có vùng cấm” trong việc thanh kiểm tra, xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất. Trong thực tế, thời gian qua rất nhiều cán bộ, đảng viên các cấp và một số cơ quan, đơn vị đã bị xử lý kỷ luật bởi những sai phạm của mình. Việc đấu tranh, phê bình, xử lý kỷ luật nói trên đã góp phần quan trọng trong thiết lập kỷ cương, góp phần xây dựng và nâng cao sức chiến đấu của đảng bộ địa phương

Quán triệt tinh thần về xây dựng một “đảng cầm quyền” của Bác Hồ, Đảng đã ra Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, chỉ rõ thực trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên cũng như mục tiêu, quan điểm và giải pháp về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trong cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhất là cuộc chiến chống “giặc nội xâm” ấy, chúng ta đã thấy con đường của sự chiến thắng.

Vũ Hà

693
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?