HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Lại không tiêu được tiền

Cập nhật ngày: 31/07/2019 | 09:20 GMT+7

Tại nhiều cuộc họp, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt, yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển nhưng trên thực tế tiến độ thực hiện vẫn chưa được cải thiện. Tình trạng ì ạch trong giải ngân nguồn vốn đầu tư đã dẫn đến hệ quả tồn tại nhiều năm qua, đó là “tiêu không hết tiền”.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong năm 2018, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển do tỉnh quản lý là hơn 2.438 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/1/2019, tổng số vốn đã giải ngân được là hơn 1.913 tỷ đồng, đạt 78,5% kế hoạch giao. Việc “tiêu không hết tiền” trong năm 2018 nên buộc phải kéo dài thực hiện và giải ngân hơn 20% kế hoạch vốn giao sang năm 2019. Năm 2019, tổng vốn đầu tư phát triển do tỉnh quản lý là hơn 1.902 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 6/2019, số vốn giải ngân mới thực hiện được hơn 595 tỷ đồng, đạt 31,3% kế hoạch giao. Điều đáng nói là không chỉ tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển nói chung đạt thấp mà đến nay, toàn tỉnh có tới hơn 20 dự án chưa có khối lượng giải ngân. Nguyên nhân chủ yếu là do các chủ đầu tư còn chưa quyết liệt, chủ động đôn đốc nhà thầu thi công, không báo cáo vướng mắc, khó khăn trong đầu tư ngay khi gặp phải cho các cơ quan quản lý, chuyên ngành để kịp thời tháo gỡ; một số dự án gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng kéo dài...   

“Tiêu không hết tiền” lặp lại nhiều năm như điệp khúc "biết rồi, nói mãi" nhưng đến nay cho thấy chưa có chuyển biến nhiều về trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan. Nhiều ý kiến cho rằng, không thể cứ mãi đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan mà đã đến lúc phải làm rõ và quy trách nhiệm của từng ngành, đơn vị, địa phương liên quan. Cụ thể hơn đó là yếu tố con người.

Được biết, vừa qua, trước thực trạng giải ngân vốn đầu tư phát triển ì ạch trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với các đơn vị chủ đầu tư có dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn chuyển nhiệm chi năm 2017 sang năm 2018 để kết dư, gây lãng phí nguồn vốn. Đến hết tháng 9/2019, các dự án có kế hoạch chuyển nhiệm vụ chi năm 2018 sang năm 2019 mà chưa giải ngân hết, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu kiên quyết điều chuyển vốn cho các dự án khác có nhu cầu và không bố trí kế hoạch vốn năm sau cho các dự án này.

Từ thực tế trên, ngoài lý do khách quan như một số nguồn vốn từ Trung ương giao về địa phương còn chậm; cho phép thời gian giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm được kéo dài sang năm sau tạo tâm lý ỷ lại cho các chủ đầu tư, nhà thầu; công tác hoàn thiện thủ tục và sự phối hợp giữa chủ đầu tư với cơ quan liên quan trong hoàn thiện thủ tục giấy tờ thì việc xác định trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình thực hiện dự án mới là điều quan trọng để cải thiện tình hình giải ngân vốn đầu tư phát triển trong thời gian tới.

Bình Minh

2,655
Viết bình luận mới