Lạm dụng điện thoại khi họp

Cập nhật ngày: 06/11/2018 | 09:04 GMT+7

Nhiều năm trở lại đây, một trong những hạn chế nhiều nhất cứ lặp đi lặp lại ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khi tiến hành tự báo cáo đánh giá công tác Đảng cuối năm đều nêu rõ: “Một số đảng viên, nhất là đảng viên trẻ còn có ý thức phê bình và tự phê bình chưa cao”.

Đây là sự đánh giá rất sát thực, khách quan khi mà nhiều buổi sinh hoạt đảng thường kỳ theo quy định quanh đi quẩn lại cũng chủ yếu là ý kiến của các đồng chí trong cấp ủy, các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn, còn các đảng viên, nhất là đảng viên trẻ hầu như rất ít có ý kiến, chính kiến của mình.

Tìm nguyên nhân của tình trạng này ngoài chưa mạnh dạn, chưa chủ động nghiên cứu dự thảo nghị quyết dù cấp ủy đã gửi trước các cuộc sinh hoạt chi bộ vài ngày thì một vấn đề đáng lo ngại hiện nay đó là tình trạng lạm dụng điện thoại di động khi đang sinh hoạt đảng hoặc tham gia hội họp ngày càng nhiều. Tại không ít các buổi sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng, trong khi đồng chí chủ trì phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, các nội dung họp chi bộ thì phần lớn các đồng chí đảng viên lại chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại di động của mình, dù đã có ý thức khi cài đặt điện thoại ở chế độ im lặng. Người thì lướt facebook, người thì đọc báo hay chơi trò chơi...

Câu chuyện lạm dụng điện thoại hiện nay không chỉ xảy ra trong sinh hoạt chi bộ đảng mà tình trạng này đang diễn ra ở nhiều hội nghị lớn như phổ biến các nghị quyết của Đảng, hội nghị về các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội của các cấp, các ngành. Việc chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại di động dẫn đến hệ quả là không thể tập trung lĩnh hội các nội dung của cuộc họp, hội nghị. Do không chú ý theo dõi nên nhiều người không nắm được các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cuộc họp đã triển khai. Ngoài ra, nhiều cán bộ, đảng viên tham gia các cuộc họp, hội nghị rất ít tham gia phát biểu ý kiến hoặc chỉ tham gia khi được chỉ định phát biểu dẫn đến phát biểu theo kiểu chiếu lệ khiến chất lượng ý kiến không cao.

Nếu trong các cuộc họp, các cán bộ, đảng viên chỉ lạm dụng điện thoại làm việc riêng mà không chú ý lĩnh hội chủ trương, nghị quyết của đảng cấp trên, chính sách, pháp luật mới của nhà nước thì quá trình triển khai, thực hiện sẽ không thuận lợi và kết quả đưa lại chắc chắn sẽ không cao.

Bình Minh

2,950
Viết bình luận mới