Nhân lực, trí lực và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế

Cập nhật ngày: 15/11/2018 | 09:55 GMT+7

Trong báo cáo số 980 ngày 7/11/2018 của Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh đã có nhận định: Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP của Chính phủ, xu thế toàn cầu hóa về hội nhập kinh tế quốc tế đã diễn ra mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh.

Môi trường đầu tư của tỉnh được quan tâm, chú trọng và hoàn thiện hơn. Quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư nước ngoài được mở rộng và phát triển theo chiều sâu. Tuy nhiên, hoạt động xúc tiến đầu tư còn hạn chế, chưa thực sự thu hút được các nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế lớn. Do vậy, đầu tư phát triển những năm qua còn ở dưới mức tiềm năng của tỉnh.

Có thể nói, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành xu thế khách quan chi phối sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia và quan hệ quốc tế, bắt nguồn từ quy luật phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động quốc tế. Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng cũng không nằm ngoài quy luật  chung đó. Vì vậy, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là độ mở của nền kinh tế chưa lớn nhưng trong những năm qua, tỉnh Đắk Nông luôn xác định cần phải đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, phù hợp với xu thế chung của đất nước.

Để thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh, một trong những vấn đề quan trọng nhất, đó là tỉnh đã tập trung đề ra những chính sách phù hợp, kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đến địa bàn tỉnh làm ăn.

Hầu như năm nào, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng nhấn mạnh toàn tỉnh luôn cần phải tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung những quy định có liên quan đến môi trường đầu tư và sản xuất, kinh doanh, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Các cấp, các ngành cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đã ký cam kết đầu tư vào tỉnh hoặc đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư sớm triển khai dự án.

Phải khẳng định, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp là điều mà Đắk Nông luôn có nhiều nỗ lực, cố gắng, với mong muốn mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến địa bàn làm ăn. Tỉnh luôn xem các nhà đầu tư là nhịp cầu để Đắk Nông hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế trong cả nước và vươn ra thế giới.
Tuy nhiên, làm thế nào để hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, bảo đảm được lợi ích, nâng cao được sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiện vẫn đang đặt ra nhiều thách thức đối với Đắk Nông cả về nhân lực và trí lực, nhất là về tư duy kinh tế hội nhập. Bởi vì, theo đánh giá, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác vận động, xúc tiến đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế và tư duy kinh tế của đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị, các thành phần kinh tế còn hạn chế, chưa đầy đủ, chất lượng tham mưu chưa cao, thiếu tầm chiến lược. Đặc biệt, Đắk Nông còn thiếu một đội ngũ doanh nhân giỏi, thông thạo ngoại ngữ, am hiểu các quy định trong hoạt động đầu tư và thương mại quốc tế.

Từ những phân tích về kết quả đạt được và chưa được cũng như nguyên nhân những hạn chế, Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh cũng đề ra hàng loạt giải pháp để đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế của Đắk Nông. Trong hàng loạt biện pháp thì quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người. Cụ thể, đội ngũ cán bộ, công chức phải luôn có thái độ niềm nở, nhiệt tình, không sách nhiễu, đòi hỏi, sẵn sàng giúp đỡ và hướng dẫn những vấn đề nhà đầu tư chưa hiểu, chưa rõ, tạo điều kiện thực hiện các thủ tục hành chính hoàn thành một cách nhanh nhất, đúng pháp luật.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh cần phải tiếp tục được trang bị thêm những kiến thức chuyên sâu về hội nhập kinh tế quốc tế. Qua đó, mới hy vọng có được một nguồn nhân lực đủ tầm, có thể hoạch định, thực hiện các chính sách phát triển kinh tế-xã hội hiệu quả, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước đang ngày càng rộng mở, đa dạng.

Tường Mạnh

1,899
Viết bình luận mới