HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Quản lý đầu tư và yêu cầu trách nhiệm

Cập nhật ngày: 12/02/2019 | 09:43 GMT+7

Để thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bảo đảm theo đúng quy định, vào trung tuần tháng 12/2018, cùng với ra quyết định giao kế hoạch, UBND tỉnh cũng đã ban hành Công văn số 6359 về việc hướng dẫn phân bổ vốn và tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và Trái phiếu Chính phủ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội và UBND các huyện, thị xã, các chủ đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 phải đúng theo hướng dẫn trong Công văn số 6359.

Điều đáng chú ý, Công văn số 6359 nêu ra hàng loạt yêu cầu về trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019. Chẳng hạn, việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công phải đúng mục đích, có hiệu quả, bảo đảm không lãng phí, thất thoát vốn đầu tư và tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật; nghiêm cấm điều chỉnh tăng quy mô dự án hoặc nâng cấp hạng mục công trình đã được cấp thẩm quyền phê duyệt làm tăng tổng mức đầu tư đã được duyệt. Theo chức năng, nhiệm vụ, các sở, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, giám sát tất cả các khâu trong quá trình đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển…

Có thể nói, việc UBND tỉnh ban hành công văn hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển là chuyện bình thường hàng năm. Thế nhưng, vấn đề đáng nói ở đây là việc các sở, ban, ngành, địa phương đã làm tròn trách nhiệm của mình theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh hay chưa. Bởi vì, có một thực tế kéo dài trong suốt nhiều năm qua, đó là hầu như năm nào vấn đề giải ngân vốn đầu tư phát triển vẫn còn rất nhiều điều đáng nói.

Cụ thể như trong năm 2018 vừa qua, mặc dù việc phân bổ vốn đầu tư cơ bản được thực hiện kịp thời ngay từ đầu năm nhưng tiến độ giải ngân vốn vẫn cứ “điệp khúc chậm”. Mặc dù UBND tỉnh đã có nhiều cuộc họp bàn thảo và ban hành nhiều văn bản, giải pháp đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu nhưng kết quả giải ngân cũng không mấy khả quan. Nguyên nhân có nhiều nhưng tựu trung vẫn là vấn đề trách nhiệm, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương, các bên liên quan thực sự “chưa đến nơi đến chốn”, đổ lỗi trách nhiệm và kết cục chậm vẫn hoàn chậm. Nơi thì đổ do vướng công tác đền bù giải phóng mặt bằng, không bàn giao được mặt bằng cho nhà thầu thi công. Nơi thì kêu trong quá trình triển khai dự án có sự thay đổi về chủ đầu tư, điều chỉnh một số hạng mục công trình. Nơi thì bảo do năng lực thi công của một số nhà thầu chưa bảo đảm…

Qua phân tích, đa phần nguyên nhân là do công tác phối, kết hợp, đôn đốc giữa chủ đầu tư, các bên liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc vẫn chưa thực sự quyết liệt. Thậm chí, nhiều chương trình, dự án đã có sự chỉ đạo ngay từ những tháng đầu năm nhưng tiến độ giải ngân nguồn vốn vẫn chậm được cải thiện. Tình trạng "nước đến chân mới nhảy” vẫn lặp lại đã tạo thêm áp lực giải ngân nguồn vốn cho những năm tiếp theo.

Từ thực tế trên cho thấy, việc UBND tỉnh tiếp tục ra văn bản chỉ đạo quyết liệt trong lĩnh vực đầu tư phát triển là điều hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, năm 2019, tỉnh Đắk Nông đã chuyển sang giai đoạn “phát triển nhanh và bền vững”, tiếp tục phát triển toàn diện về mọi mặt, để tạo sức bật vươn lên mạnh mẽ trong tương lai. Vì vậy, vấn đề đặt ra ở đây là các cấp, các ngành, địa phương cần phải nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo hơn nữa trong mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đầu tư phát triển để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tường Mạnh

570
Viết bình luận mới