HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thời hội nhập, nông dân phải là người trí thức

Cập nhật ngày: 26/03/2019 | 08:50 GMT+7

Dải đất miền Trung và Tây Nguyên có địa hình không thuận lợi, thường xuyên đối mặt với thiên tai, nhưng bù lại, thiên nhiên cũng ban tặng cho khu vực này những dải đất trù phú, màu mỡ.

Những tiềm năng, lợi thế đó được các tỉnh, thành phố trong khu vực tập trung khai thác để thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp, cải thiện đời sống nông dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các báo Đảng khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong công tác tuyên truyền, quảng bá, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Tuy nhiên, trong tham luận của các báo Đảng gửi về Hội thảo “Báo Đảng địa phương tuyên truyền về nông dân trong thời kỳ hội nhập” đã khẳng định, công tác phối hợp tuyên truyền trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn thời gian qua giữa các bên liên quan chưa thực sự đồng bộ. Chính vì lẽ đó mà nông nghiệp, nông dân và nông thôn ở các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên phát triển chưa thật sự bền vững.

Trong quá trình hội nhập, mục tiêu đặt ra là phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện, theo hướng bền vững, sản xuất hàng hóa lớn có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao. Cùng với xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội hiện đại thì cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và các hình thức tổ chức sản xuất phải hợp lý, gắn với phát triển công nghiệp và dịch vụ để góp phần xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo đảm.

Vì vậy, các cơ quan báo chí phải xác định nông dân luôn là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, để thông tin tuyên truyền về sự thay đổi nhận thức, cách thức tiếp cận và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất của nông dân trong tiến trình hội nhập. Đặc biệt, công tác tuyên truyền phải làm sao cho nông dân và xã hội có cái nhìn khác về nông nghiệp, nhất là đừng nên so sánh giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa nghề làm công nghiệp, dịch vụ với nghề làm nông. Vấn đề là viễn cảnh nền nông nghiệp tiên tiến và người nông dân thời đại mới sẽ như thế nào mới là điều quan trọng.

Đặc biệt, cộng đồng, xã hội phải xem làm nông cũng như bao nghề khác, và trong thời kỳ hội nhập kinh tế sâu rộng, mạnh mẽ như hiện nay, nghề nông là nghề của tri thức và nông dân phải là người trí thức. Được tri thức hóa thì dù làm bất cứ nghề nào cũng mang lại giá trị cao và nghề nông cũng vậy. Làm nông mà có được tri thức thì sẽ thu nhập cao hơn trên cùng một diện tích. Trong nền kinh tế thị trường, ngoài kỹ năng nghề nghiệp, nông dân cần phải hiểu được sản phẩm sẽ có giá trị gia tăng cao hơn nếu có được hàm lượng tri thức. Do đó, hình mẫu nông dân trong thời kỳ hội nhập là phải có tư duy mới, nhận thức mới, kiến thức mới, đời sống văn hóa mới và quyết tâm mới.

Từ thực tiễn đó, các cơ quan báo chí cũng cần có sự phối hợp, liên kết để giới thiệu, quảng bá tiềm năng phát triển nông nghiệp, nông thôn giữa các địa phương trong khu vực. Lãnh đạo các tỉnh, thành phố, ngành nông nghiệp phải thực sự coi báo chí là kênh thông tin quan trọng để giới thiệu những mô hình sản xuất hiệu quả, những điển hình nông dân tiên tiến, trọng tâm là gia tăng giá trị và hiệu quả sản xuất. Mặt khác, các cơ quan báo chí chủ động ký kết hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông - lâm thủy sản... để tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm nhằm quảng bá sản phẩm, thu hút khách hàng, giúp sản xuất nông nghiệp và nông dân hội nhập tốt với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tường Mạnh

493
Viết bình luận mới