Trách nhiệm và nỗ lực

Cập nhật ngày: 13/04/2022 | 08:47 GMT+7

Đầu tư công được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Việc triển khai có hiệu quả kế hoạch giải ngân vốn đầu tư có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng để góp phần tạo năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư, phục hồi và phát triển kinh tế. Do vậy, công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực này đòi hỏi phải quyết liệt ngay từ đầu.

Đối với Đắk Nông, thông điệp và công tác chỉ đạo của UBND tỉnh đối với giải ngân vốn đầu tư công rất rõ ràng và quyết liệt ngay từ đầu năm. Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022 mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nêu rõ: Người đứng đầu các đơn vị, sở ngành phải chịu trách nhiệm nếu chậm trễ trong giải ngân vốn, chứ không được đổ thừa cho ai cả. Không còn cách nào khác là năm 2022, toàn tỉnh phải giải ngân đạt trên 96%. Nếu đến 30/6/2022 mà tình trạng các dự án không kịp tiến độ thì UBND tỉnh kiên quyết điều chuyển nguồn vốn ngay.

Có thể thấy, mục tiêu và nhiệm vụ trong triển khai giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đắk Nông đã rõ. Vấn đề quan trọng là từng sở, ban, ngành, địa phương thấy rõ trách nhiệm của mình và nỗ lực trong thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển. Rõ trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, sở ngành, địa phương ở đây là phải coi việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022 và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ chậm giải ngân vốn đầu tư.

Kinh nghiệm và thực tế trong năm 2021 cho thấy, có nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan làm chậm tiến độ đã được chỉ ra và nhắc đi, nhắc lại nhiều lần. Đó là ảnh hưởng bởi những tồn tại, hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng, đấu thầu; thay đổi chính sách và các quy định liên quan; năng lực chủ đầu tư, nhà thầu, rồi tác động của đại dịch Covid-19... Thực tế cho thấy cùng một cơ chế, chính sách của Nhà nước nhưng nhiều đơn vị, địa phương vẫn giải ngân đạt cao, trong khi có nơi vẫn còn rất chậm. Do đó, nguyên nhân chủ yếu vẫn nằm ở khâu thực thi, hay nói cách khác là sự vào cuộc đòi hỏi phải tích cực hơn nữa đối với một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong bối cảnh dịch bệnh tác động tiêu cực đến mọi lĩnh vực, việc thúc đẩy đầu tư công có vai trò quan trọng để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2022. Trên cơ sở này, các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản liên quan về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Yêu cầu đặt ra là ở từng dự án có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và quyết liệt hơn nữa giữa các sở, ngành, địa phương để tập trung tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục xem xét, đánh giá, nhanh chóng rút gọn tối đa các thủ tục hành chính không cần thiết trong quy trình cấp vốn, hoạt động đấu thầu... Đồng thời, công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch cần được tăng cường. Qua kiểm tra, giám sát, cần xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý kịp thời cán bộ yếu kém, tiêu cực.

Một vấn đề nữa là các chủ đầu tư, nhà thầu các dự án đầu tư công cần tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc cần báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để được hỗ trợ và giải quyết triệt để ngay từ đầu.

Cần nhấn mạnh rằng, việc chủ động vào cuộc, quyết liệt theo hướng sát việc, rõ trách nhiệm là yêu cầu đặt ra cho các cấp, ngành, địa phương để hướng tới đạt kết quả giải ngân vốn đầu tư công cao nhất, qua đó góp phần vào tăng trưởng kinh tế, xã hội của Đắk Nông trong năm 2022.

Bình Minh

5,219
Viết bình luận mới