HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 • Tin hoạt động Dự án 3EM
 • 09:53 10/04/2013
 • Theo Ban Tư vấn-Hỗ trợ Dự án 3EM huyện Ðắk R’lấp, đến nay toàn huyện đã thành lập được 33 nhóm đồng sở thích trồng cà phê, chăn nuôi bò, thu hút sự tham gia của hơn 800 hội viên nông dân nghèo ở xã Ðắk Wer, Quảng Tín, Ðắk Ru...
 • Năm 2013, tổng vốn triển khai Dự án 3EM trên 134 tỷ đồng
 • 09:59 27/03/2013
 • Theo Ban quản lý Dự án 3EM, trong năm 2013, tổng số vốn dự án sẽ triển khai tại 5 huyện và 23 xã vùng dự án là 134,3 tỷ đồng; trong đó, vốn vay ưu đãi: 115 tỷ đồng, vốn đối ứng: 11,3 tỷ đồng, vốn đóng góp của cộng đồng: 7,47 tỷ đồng…
 • Công tác khuyến nông cần làm tốt “3 kết nối”
 • 10:43 04/03/2013
 • Tại Hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động khuyến nông (1993 - 2013) vừa diễn ra tại Hà Nội, Giám đốc Trung tâm khuyến nông Quốc gia Phan Huy Thông cho biết, hiện nay, tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có Trung tâm khuyến nông hoặc Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư cấp tỉnh, có 95% số huyện, thị xã trong cả nước có trạm khuyến nông cấp huyện...
 • Gắn nguồn đầu tư với các chương trình phát triển của ngành, địa phương
 • 10:14 23/01/2013
 • Ðể những nguồn đầu tư từ Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ðắk Nông (Dự án 3EM) sớm phát huy hiệu quả thì các ngành, địa phương vùng dự án đã chủ động xây dựng kế hoạch gắn việc đầu tư này với chương xây dựng nông thôn mới, nâng cao giá trị, sản lượng cây, con chủ lực...
 • 16 tỷ đồng hỗ trợ vốn vay cho phụ nữ nghèo
 • 09:13 23/01/2013
 • Theo Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh, trong năm 2013, dự án sẽ triển khai cho các nhóm tiết kiệm tín dụng phụ nữ ở 23 xã thuộc các huyện Krông Nô, Ðắk Song, Ðắk Glong, Ðắk R’lấp, Tuy Ðức vay 16 tỷ đồng vốn ưu đãi phục vụ sản xuất...
 • Sẽ triển khai giải ngân hơn 193 tỷ đồng từ Dự án 3EM
 • 09:20 09/01/2013
 • Theo Ban quản lý Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ðắk Nông (Dự án 3EM), năm 2013, dự án sẽ triển khai giải ngân hơn 193 tỷ đồng vốn thực hiện dự án...
 • Đổi mới cách làm để nâng cao hiệu quả hoạt động Dự án 3EM
 • 09:35 17/12/2012
 • Qua đánh giá, công tác kiện toàn bộ máy điều hành Dự án 3EM từ tỉnh, đến huyện, xã dần được củng cố và nâng cao. Dự án đã hỗ trợ kỹ thuật, vốn sản xuất cho hàng nghìn nông dân nghèo, kết hợp xây dựng các mô hình khuyến nông bền vững...
 • Tổng kết hoạt động Dự án 3EM năm 2012
 • 09:30 17/12/2012
 • Ban quản lý Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ðắk Nông (Dự án 3EM) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dự án năm 2012, định hướng năm 2013...
 • Ký kết thỏa thuận triển khai Dự án 3EM
 • 14:19 14/12/2012
 • Ngày 13/12, Ban quản lý Dự án 3EM đã tổ chức ký biên bản thỏa thuận triển khai Dự án 3EM với Sở Nông nghiệp-PTNT tại các tiểu hợp phần khuyến nông bền vững và phát triển chuỗi giá trị...
 • Các địa phương nỗ lực thực hiện Dự án 3EM
 • 09:30 05/12/2012
 • Vào thời điểm cuối năm cũng là lúc các địa phương trong vùng Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ðắk Nông (Dự án 3EM) nỗ lực thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch của mình...