• Đắk Wer “đón đầu” Dự án 3EM
 • 10:39 06/08/2012
 • Tổ tín dụng tiết kiệm (TDTK) thôn 13, xã Đắk Wer được thành lập trên cơ chế hưởng lợi từ nguồn vốn vay của Dự án 3EM...
 • Triển khai hướng dẫn các xã lập MOP-SEDP
 • 09:17 18/07/2012
 • Ban Tư vấn-Hỗ trợ, Dự án 3EM huyện Đắk Glong vừa có văn bản hướng dẫn các xã trong huyện chuẩn bị triển khai thực hiện lập MOP-SEDP (sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm cấp xã định hướng thị trường có sự tham gia) trong năm 2013...
 • Đắk Glong chủ động triển khai Dự án 3EM
 • 15:16 02/07/2012
 • Để triển khai hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số (Dự án 3EM), thời gian qua, Ban tư vấn hỗ trợ Dự án 3EM huyện Đắk Glong và ban quản lý dự án các xã đã chủ động triển khai nhân, vật lực thực hiện dự án...
 • Đầu tư 30 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng
 • 15:15 20/06/2012
 • UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt danh mục công trình đầu tư từ nguồn vốn vay Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (FIAD) và huy động vốn đóng góp của nhân dân thuộc Dự án 3EM với tổng kinh phí 30 tỷ đồng...
 • Thành lập được 36 nhóm tiết kiệm tín dụng
 • 08:53 20/06/2012
 • Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thì từ đầu năm đến nay, các cấp hội trên địa bàn đã thành lập được 36 nhóm tiết kiệm tín dụng với 536 hội viên tham gia đóng góp được 347 triệu đồng...
 • Hơn 47 tỷ đồng đầu tư cho 5 huyện và 23 xã thuộc Dự án 3EM
 • 15:14 04/06/2012
 • Đó là tổng số vốn mà UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động ngân sách chi tiết năm 2012 cho 5 huyện và 23 xã thuộc vùng Dự án Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông (Dự án 3EM)...
 • Những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình triển khai dự án 3EM
 • 15:14 23/05/2012
 • Theo Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh, để việc triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện dự án đúng tiến độ, dự kiến từ nay đến cuối năm 2012, đơn vị sẽ tập trung phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm cho từng huyện, xã, trong đó đặc biệt chú trọng đến sự tham gia của người nghèo...
 • Cần tăng cường cán bộ thực hiện dự án 3EM ở cơ sở
 • 15:14 23/05/2012
 • Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông (dự án 3EM) thì vấn đề tăng cường đội ngũ cán bộ cấp xã, huyện được xem là khâu quan trọng...
 • Triển khai kế hoạch thực hiện dự án 3EM
 • 15:14 10/05/2012
 • Ngày 10/5, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để nghe Ban quản lý Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông (dự án 3EM) báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án và kế hoạch hoạt động năm 2012...