HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Động lực giúp vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển bền vững
  • 15:13 27/04/2012
  • Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông (tên tiếng Anh là Project for the Sustainable Economic Empowerment of Ethnic Minorities in Dak Nong Province), viết tắt là “Dự án 3EM” do Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) tài trợ...