16 tỷ đồng hỗ trợ vốn vay cho phụ nữ nghèo

Cập nhật ngày: 23/01/2013 | 09:13 GMT+7

Theo Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh, trong năm 2013, dự án sẽ triển khai cho các nhóm tiết kiệm tín dụng phụ nữ ở 23 xã thuộc các huyện Krông Nô, Ðắk Song, Ðắk Glong, Ðắk R’lấp, Tuy Ðức vay 16 tỷ đồng vốn ưu đãi phục vụ sản xuất...

Theo Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh, trong năm 2013, dự án sẽ triển khai cho các nhóm tiết kiệm tín dụng phụ nữ ở 23 xã thuộc các huyện Krông Nô, Ðắk Song, Ðắk Glong, Ðắk R’lấp, Tuy Ðức vay 16 tỷ đồng vốn ưu đãi phục vụ sản xuất. Ngoài việc triển khai cho vay vốn, Dự án 3EM sẽ thành lập thêm 70 nhóm tiết kiệm tín dụng phụ nữ và cung cấp tài liệu, trang thiết bị vật chất cho 150 nhóm đã đi vào hoạt động ổn định.

 

Ðể quản lý việc sử dụng nguồn vốn vay này hiệu quả, Ban quản lý Dự án 3EM sẽ triển khai tập huấn cho cán bộ phụ nữ quản lý nhóm, hội viên phụ nữ về kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý kinh tế hộ gia đình…

 

C.T

3,134
Viết bình luận mới