Ban Chỉ đạo Dự án 3EM tỉnh triển khai kế hoạch hoạt động năm 2013

Cập nhật ngày: 11/01/2013 | 09:03 GMT+7

Ngày 9/1, Ban Chỉ đạo Dự án Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh (Dự án 3EM) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2013...

Ngày 9/1, Ban Chỉ đạo Dự án Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh (Dự án 3EM) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2013. Ðồng chí Nguyễn Ðức Luyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án 3EM tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn đã tham dự.

 

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Dự án 3EM tỉnh thì trong năm 2012. Dự án đã đồng loạt triển khai các hợp phần về phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, dịch vụ tài chính nông thôn, quản lý dự án đến tất cả 23 xã trong vùng dự án…

 

Tuy nhiên, việc triển khai dự án vẫn tồn tại nhiều hạn chế như năng lực của cán bộ triển khai thực hiện dự án các cấp vẫn còn thiếu và yếu; nguồn vốn rót xuống cho các địa phương nằm trong diện hưởng lợi còn chậm; thiết kế dự án chưa rõ ràng, gây khó khăn trong công tác điều hành; một số trưởng ban dự án ở cấp xã chưa tập trung nghiên cứu tài liệu có liên quan để thực hiện…

 

Về kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động trong năm 2013, Ban Chỉ đạo Dự án 3EM tỉnh sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả của dự án. Trước hết, về phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số thì dự án sẽ tổ chức gần 670 lớp tập huấn, 74 mô hình sản xuất cho các cán bộ, người dân; phê duyệt thực hiện 50 công trình ở tất cả các xã thuộc vùng dự án. Dự án sẽ thuê chuyên gia viết sổ tay tín dụng để người dân trong vùng dự án tiếp cận được nguồn vốn vay phục vụ phát triển sinh kế, tăng thu nhập.

 

Trong năm 2013, dự án cũng sẽ thành lập thêm 70 nhóm tiết kiệm, tín dụng để đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển của phụ nữ nghèo và dân tộc thiểu số. Còn về công tác quản lý dự án thì dự án sẽ tiếp tục rà soát, tuyển dụng nhân viên có đủ năng lực, kinh nghiệm để đảm nhận các vị trí then chốt; đồng thời, chú trọng rà soát về năng lực, trách nhiệm của các cán bộ chuyên trách tại các huyện, xã để có hướng giải quyết kịp thời hơn…

 

Lương Nguyên

3,383
Viết bình luận mới