Đổi mới cách làm để nâng cao hiệu quả hoạt động Dự án 3EM

Cập nhật ngày: 17/12/2012 | 09:35 GMT+7

Qua đánh giá, công tác kiện toàn bộ máy điều hành Dự án 3EM từ tỉnh, đến huyện, xã dần được củng cố và nâng cao. Dự án đã hỗ trợ kỹ thuật, vốn sản xuất cho hàng nghìn nông dân nghèo, kết hợp xây dựng các mô hình khuyến nông bền vững...

Qua đánh giá, công tác kiện toàn bộ máy điều hành Dự án 3EM từ tỉnh, đến huyện, xã dần được củng cố và nâng cao. Dự án đã hỗ trợ kỹ thuật, vốn sản xuất cho hàng nghìn nông dân nghèo, kết hợp xây dựng các mô hình khuyến nông bền vững… Tuy nhiên, vẫn còn không ít những vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai ở các địa phương.Ban Quản lí Dự án 3EM chú trọng giới thiệu, quảng bá thông tin, kế hoạch thực hiện dự án tại Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao


Tỉnh, huyện và xã vẫn… chưa thông

 

Ông Nguyễn Hiền, Trưởng phòng Nông nghiệp-PTNT huyện Ðắk Glong, kiêm Phó Ban Tư vấn-Hỗ trợ Dự án 3EM huyện cho biết: “Với sự vào cuộc tích cực của tỉnh, huyện và các xã, việc triển khai Dự án 3EM ở địa phương thời gian qua đạt được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, quá trình hoạt động còn bộc lộ không ít bất cập, đó là thông tin giữa tỉnh, huyện và xã chưa được thông vì thường chỉ diễn ra một chiều từ tỉnh xuống huyện, xã. Có không ít trường hợp, cấp huyện cần tỉnh trả lời những thông tin cụ thể và kịp thời, nhưng được phản hồi lại rất chậm”. Cũng theo ông Hiền, nếu những khúc mắc, khó khăn từ cơ sở được cấp trên trả lời kịp thời thì sẽ tạo sự thông suốt hơn trong quá trình điều hành, giám sát hoạt động dự án. Còn theo ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ðắk R’lấp, kiêm Trưởng Ban Tư vấn-Hỗ trợ Dự án 3EM huyện thì nhiều trường hợp huyện còn bị động khi triển khai giám sát, hỗ trợ cấp xã thực hiện dự án. Thực tế, trong quá trình phân cấp đầu tư công trình, chương trình của Dự án 3EM thì công tác này thường “rót” thẳng về cho cấp xã thực hiện. Nhiều trường hợp lại ít “báo” cho huyện, nên khi cơ sở gặp vướng mắc. Huyện cũng không biết để thông cho tỉnh giải quyết kịp thời”.

 

Cùng với những vướng mắc về cơ chế hoạt động, ông Nguyễn Thành Tuân, Chủ tịch UBND xã Ðắk R’tíh, kiêm Trưởng Ban quản lý Dự án 3EM xã chỉ ra: “Ðến nay, việc triển khai đưa thông tin Dự án 3EM về cho địa phương, nhất là ở cấp thôn, bon gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nguồn kinh phí để hỗ trợ cho công tác tuyên truyền ở cấp xã còn thiếu. Mặt khác, phương tiện kỹ thuật dự án đầu tư ở cấp xã chưa đồng bộ… cũng là một trong những cái khó mà địa phương cần cấp trên hỗ trợ kịp thời”.

 

Cũng theo ông Tuân, một nguyên nhân nữa ảnh hưởng đến tiến độ triển khai Dự án 3EM là việc “rót” vốn chậm. Nguồn vốn phân bổ chậm và không đúng mùa vụ khiến việc triển khai ở cấp xã gặp nhiều khó khăn.

 

Phải đổi mới cách triển khai

 

Ông Ngô Xuân Lộc, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, kiêm Trưởng Ban Tư vấn-Hỗ trợ Dự án 3EM huyện phân tích: “Ðể đẩy nhanh tiến độ Dự án 3EM thì từng cán bộ, bộ phận phải tự nâng cao năng lực, trách nhiệm thực hiện. Một khi mà người làm dự án nêu cao tinh thần, tính tự giác của mình, họ sẽ chủ động tìm tòi đổi mới cơ chế vận động, hoạt động Dự án 3EM cho phù hợp với từng địa phương”.

 

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Dương nêu phương hướng: “Trong năm 2013, Dự án 3EM cần phải xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và chi tiết từng phần việc, cũng như phần vốn “rót” xuống các địa phương. Dự án cũng cần có kế hoạch triển khai cụ thể sẽ giúp địa phương chủ động thực hiện đầu tư các hợp phần Dự án 3EM, gắn với những chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội khác”.

 

Xoay quanh những phản ánh từ cơ sở, ông Lê Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư, kiêm Giám đốc Ban quản lý Dự án 3EM khẳng định: “Những vướng mắc, bất cập mà các địa phương nêu trong quá trình triển khai dự án đã được Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh nhìn nhận, phân tích rút kinh nghiệm. Ðó là việc kết nối giữa các bộ phận làm dự án chậm, rồi hợp phần vốn chưa được phân bổ kịp thời… Vì vậy, trong năm 2013, dự án sẽ triển khai chi tiết, cụ thể từng hợp phần, phần việc xuống đến huyện, xã. Vốn cũng sẽ được bố trí, phân bổ kịp thời để địa phương chủ động thực hiện. Cũng trong năm 2013, Dự án 3EM sẽ chú trọng đến việc nâng cao năng lực quản lý dự án cho cán bộ cấp xã, huyện. Nếu địa phương nào không triển khai dự án đúng kế hoạch, giải ngân vốn chậm, Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh sẽ chuyển vốn sang vùng khác”.

 

Bài, ảnh: Công Tính

3,279
Viết bình luận mới