Giúp người dân tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất

Cập nhật ngày: 27/03/2013 | 10:00 GMT+7

Bên cạnh việc hỗ trợ tài chính, đầu tư hạ tầng, thời gian qua, Dự án 3EM còn đẩy mạnh công tác nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở và tăng cường mở hàng trăm lớp tập huấn kiến thức kỹ thuật sản xuất, thu hút hàng nghìn nông dân nghèo, hộ đồng bào thiểu số tham gia...

Bên cạnh việc hỗ trợ tài chính, đầu tư hạ tầng, thời gian qua, Dự án 3EM còn đẩy mạnh công tác nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở và tăng cường mở hàng trăm lớp tập huấn kiến thức kỹ thuật sản xuất, thu hút hàng nghìn nông dân nghèo, hộ đồng bào thiểu số tham gia.

 

Cụ thể, chỉ tính riêng trong năm 2012, Dự án 3EM đã tổ chức tập huấn, chuyển giao kiến thức kỹ thuật sản xuất cho khoảng 15.000 nông dân; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số hơn 6.200 người, phụ nữ gần 5.000 người và 3.700 người nghèo. Công tác tập huấn kiến thức sản xuất cho nông dân được Dự án 3EM triển khai sâu, rộng ở 23 xã, thuộc 5 huyện trong vùng dự án.

 

Ðáng chú ý, ở hợp phần phát triển sinh kế cho đồng bào, Dự án 3EM đã tổ chức tập huấn được 78 lớp về kiến thức khuyến nông bền vững và nâng cao nhận thức về chuỗi giá trị ở cấp xã, với 2.294 lượt người dân tham gia. Ngoài hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, dự án còn tập huấn phương pháp lập kế hoạch phát triển chuỗi giá trị cây, con, thu hút hơn 4.400 nông dân tham gia, chủ yếu là người nghèo, hộ đồng bào.

 

Qua các lớp tập huấn về chuỗi giá trị này, ở nhiều địa phương, nông dân đã thành lập được 223 nhóm cùng sở thích trồng cà phê, hồ tiêu, khoai lang, chăn nuôi bò… với 6.260 người tham gia. Từ việc thành lập các nhóm cùng sở thích đã tạo điều kiện thuận lợi để Dự án 3EM tập trung nguồn lực đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng nhiều cây, con chủ lực của tỉnh. Cùng với việc tập huấn kiến thức sản xuất, dự án còn tập huấn cho hàng trăm nông dân tiêu biểu của tỉnh nâng cao năng lực về giám sát, đánh giá các công trình đầu tư cộng đồng…   

 

Bên cạnh đó, dự án còn chú trọng đào tạo các “tiểu giảng viên” ở cơ sở để sẵn sàng hỗ trợ nông dân vùng dự án khi cần thiết. Cụ thể như 133 cán bộ cơ sở đã được tập huấn, nâng cao kiến thức để hỗ trợ nông dân thành lập nhóm cùng sở thích. Hơn 70 cán bộ tỉnh, huyện, xã được tập huấn về công tác đầu tư hạ tầng, nghiệp vụ đấu thầu, quản lý công trình xây dựng… Hàng trăm cán bộ thôn, bon được nâng cao năng lực về nghiệp vụ kế toán, tài chính nhằm giám sát, hỗ trợ nông dân sử dụng đồng vốn vay của dự án được hiệu quả.

 

Có thể nói, với sự hỗ trợ của Dự án 3EM, nông dân, người nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nằm vùng dự án đã dễ dàng tiếp cận, ứng dụng  các tiến bộ khoa học vào sản xuất. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai cho thấy, một số cán bộ đã được tập huấn vẫn chưa  phát huy hết vai trò và năng lực của mình, nên việc thực hiện dự án ở cơ sở vẫn còn lúng túng, hiệu quả chưa cao…Vì vậy, trong năm 2013, Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh tiếp tục xây dựng chương trình tăng cường năng lực cán bộ làm dự án để sớm đưa những kiến thức, kỹ thuật sản xuất đến với đông đảo nông dân trong tỉnh.

 

Hoàng Thúy

3,269
Viết bình luận mới