HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Kết quả bước đầu sau hơn một năm thực hiện Dự án 3 EM ở tỉnh ta

Cập nhật ngày: 07/05/2012 | 15:13 GMT+7

Theo Ban quản lý Dự án Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số (Dự án 3EM) tỉnh Đắk Nông, bắt đầu từ năm 2011, dự án 3EM đã chính thức được triển khai ở 23 xã, có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn...

Theo Ban quản lý Dự án Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số (Dự án 3EM) tỉnh Đắk Nông, bắt đầu từ năm 2011, dự án 3EM đã chính thức được triển khai ở 23 xã, có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, thuộc 5 huyện gồm: Krông Nô, Đắk Song, Đắk Glong, Đắk R’lấp và Tuy Đức. Với các hợp phần như: phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, dịch vụ tài chính nông thôn, quản lý dự án thì đến nay, nhiều chương trình, kế hoạch trong dự án đã đi vào hoạt động ổn định và đạt được những kết quả bước đầu.

 

Theo đó, đối với hợp phần phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, Ban quản lý Dự án 3EM đã phối hợp với Trung tâm nghiên cứu phát triển nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng báo cáo phân tích về hệ thống canh tác, chọn các chuỗi giá trị cây, con hỗ trợ bà con phát triển kinh tế. Cùng với đó, dự án cũng đã xây dựng kế hoạch ở 5 xã điểm của 5 huyện, lập 95 nhóm cùng sở thích với sự tham gia của 2.590 người. Đây là hoạt động cần thiết trong quá trình phát huy sức mạnh tập thể về việc phát triển chuỗi giá trị, vay vốn ngân hàng và tham gia xây dựng các chỉ tiêu kinh tế-xã hội ở cấp xã. Dự án cũng đã hoàn chỉnh dự thảo Sổ tay lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cấp xã, theo định hướng thị trường có sự tham gia, để trình UBND tỉnh phê duyệt. Trước khi áp dụng cho các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh thì dự án cũng đã tập huấn và triển khai thí điểm tại 5 xã gồm Đắk R’tíh (Tuy Đức), Quảng Tín (Đắk R’lấp), Đắk Sô (Krông Nô), Đắk N’drung (Đắk Song) và xã Đắk Ha (Đắk Glong). Bên cạnh đó, ở hợp phần tài chính nông thôn, dự án đã thành lập các ban quản lý quỹ tiết kiệm tín dụng phụ nữ ở các cấp. Qua đó, dự án đã thành lập được 28 nhóm tín dụng tiết kiệm, với số tiền tiết kiệm 80 triệu đồng… Riêng về hợp phần quản lý dự án, hiện công tác tổ chức, xây dựng bộ máy đã cơ bản ổn định. Đến nay, ngoài Ban quản lý dự án 3EM tỉnh, các ban ở 5 huyện đã có cán bộ chuyên trách ngành nông nghiệp; cấp xã vừa có cán bộ huyện kiêm nhiệm và địa phương điều hành… đã giúp việc quản lý hoạt động ổn định.

 

Được biết, với những công việc đã triển khai, bước đầu, Dự án 3EM đã góp phần giúp người dân nhận thức rõ nét về quá trình phát triển kinh tế thị trường có sự tham gia. Thông qua tập huấn, các cán bộ cấp xã đã được tiếp cận với những kiến thức về kinh tế-tài chính để điều hành tốt hơn trong quản lý… Theo đánh giá của Đoàn giám sát IFAD Hà Nội, Dự án 3EM ở Đắk Nông triển khai đạt kết quả cao nhất trong 3 tỉnh (Đắk Nông, Gia Lai và Ninh Thuận) có Dự án 3 EM.

 

C.T

3,680
Viết bình luận mới