Một số giải pháp triển khai thực hiện Dự án 3EM trong năm 2013

Cập nhật ngày: 04/03/2013 | 10:42 GMT+7

Ðể đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ðắk Nông (Dự án 3EM), Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện trong năm 2013...

Ðể đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ðắk Nông (Dự án 3EM), Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện trong năm 2013.

 

Trước hết, Ban quản lý Dự án 3EM sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về dự án thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho người dân hiểu về quyền lợi, nghĩa vụ và sự đổng thuận trong quá trình thực hiện dự án. Ban quản lý Dự án 3EM cũng đề nghị các huyện chỉ đạo cơ quan tham mưu đẩy nhanh tiến độ phê duyệt hồ sơ công trình xây dựng. Ban tư vấn hỗ trợ huyện, ban quản lý dự án cấp xã cần tập trung đôn đốc, chỉ đạo, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện dự án hàng tháng, quý kịp thời đề xuất hướng xử lý phù hợp. Ban quản lý Dự án 3EM cũng đề nghị ngành Kho bạc hỗ trợ nhiều hơn nữa cho dự án cũng như tăng cường giám sát công tác quyết toán ở cấp huyện, xã.

 

Ðối với các hoạt động lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Ban quản lý Dự án 3EM cần sự vào cuộc nhiều hơn nữa của các cấp, ngành, địa phương có liên quan vào cuộc hỗ trợ. Ở cấp cơ sở, nhất là cấp xã thì các địa phương cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong trong việc thực hiện các hoạt động của dự án. Các xã cần phát huy vai trò của chủ đầu tư, bám sát kế hoạch thực hiện của dự án nhiều hơn nữa. Cũng trong năm 2013, Ban quản lý dự án 3EM tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng cường năng lực cán bộ làm dự án, phấn đấu hoàn thành tốt các kế hoạch đã đề ra.

 

Đỗ Công

 

* Theo Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh, trong năm 2013, dự án sẽ đầu tư 2,88 tỷ đồng phát triển dịch vụ khuyến nông bền vững gồm: phân tích hệ thống canh tác của đồng bào tại 23 xã, thuộc 5 huyện vùng dự án; xây dựng bộ tài liệu khuyến nông; mở các lớp tập huấn, đào tạo khuyến nông viên cơ sở để hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật sản xuất cho đồng bào…

 

C.T

 

* Theo Ban Tư vấn hỗ trợ Dự án 3EM huyện Tuy Ðức, thông qua các cấp Hội phụ nữ, đến nay, huyện đã giải ngân được hơn 600 triệu đồng vốn vay ưu đãi từ Dự án 3EM cho hội viên phụ nữ ở 12 nhóm tín dụng tiết kiệm ở các xã Ðắk R’tíh, Quảng Tân, Quảng Tâm, Quảng Trực và Ðắk Ngo. Nguồn vốn vay được chị em đầu tư mua vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất.

 

C.T

 

* Ban Quản lý Dự án 3EM tỉnh vừa tổ chức trao 8 suất quà, trị giá 6,7 triệu đồng cho các gia đình nghèo ở các xã Quảng Sơn, Ðắk R’măng (Ðắk Glong). Số tiền này được trích từ nguồn đóng góp của tập thể cán bộ, nhân viên Ban quản lý.

 

Hoàng Thúy

3,516
Viết bình luận mới