Năm 2013 sẽ chú trọng nâng cao nhận thức cho cả người làm dự án lẫn người hưởng lợi

Cập nhật ngày: 09/01/2013 | 09:20 GMT+7

Trong năm 2012, công tác triển khai Dự án 3EM từ tỉnh đến huyện, xã và cấp thôn, bon đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhưng bên cạnh đó, quá trình thực hiện dự án vẫn còn gặp không ít khó khăn, bất cập...

Trong năm 2012, công tác triển khai Dự án 3EM từ tỉnh đến huyện, xã và cấp thôn, bon đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhưng bên cạnh đó, quá trình thực hiện dự án vẫn còn gặp không ít khó khăn, bất cập… Ðể hiểu rõ hơn những kết quả đạt được, chưa đạt được và phương hướng triển khai Dự án 3EM trong năm 2013, phóng viên (PV) Báo Ðắk Nông đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư, kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án 3EM tỉnh xung quanh vấn đề này.Việc tăng cường hợp tác giữa Dự án 3Em với các sở, ngành, địa phương có liên quan là hướng đi quan trọng để nâng cao hiệu quả thực hiện dự án trong năm 2013. Ảnh: C.T


PV: Thưa ông, ông có thể khái quát một số kết quả mà Dự án 3EM đã đạt được, trong năm 2012?

 

Ông Lê Văn Chiến: Trong năm 2012, việc triển khai Dự án 3EM từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến và từng bước đi vào ổn định. Trước hết, ở hợp phần phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, dự án đã mở hơn 40 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, theo yêu cầu của bà con, thu hút gần 1.500 nông dân tham gia.

 

Công tác nghiên cứu, phát triển các chuỗi giá trị cây, con chủ lực của tỉnh như: cà phê, hồ tiêu, khoai lang, bò… cũng được dự án triển khai đến cấp thôn, bon. Dự án cũng đã mở 105 lớp tập huấn nâng cao nhận thức chuỗi giá trị với hơn 2.600 học viên tham gia, trong đó tỷ lệ người dân tộc chiếm hơn 43% (1.159 người). Dự án đã thành lập được 135 nhóm đồng sở thích phát triển các cây, con chủ lực.

 

Ở cấp xã, công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đấu thầu các công trình hạ tầng cũng được Dự án 3EM tích cực thực hiện. Trong năm qua, dự án còn đẩy mạnh việc nâng cao năng lực quản lý cho 66 cán bộ cơ sở về nghiệp vụ đấu thầu, quản lý công trình xây dựng và tập huấn cho 72 cán bộ từ tỉnh đến huyện, xã về công tác lập kế hoạch…

 

Mặt khác, công tác kiện toàn, củng cố bộ máy hoạt động Dự án 3EM từ tỉnh đến xã đã được đẩy mạnh thực hiện. Ðáng chú ý, dự án đã từng bước thay thế các cán bộ thúc đẩy viên ở cấp xã làm kiêm nhiệm chuyển sang chuyên trách để nâng cao hiệu quả hoạt động dự án. 

 

Cùng với công tác nâng cao kiến thức cho cán bộ, người dân trong vùng dự án, trong năm 2012, thông qua các cấp hội phụ nữ tỉnh, Dự án 3EM đã giải ngân được 8,6 tỷ đồng vốn vay cho 281 hội viên phụ nữ nghèo, người đồng bào đầu tư phát triển sản xuất.

 

PV: Qua quá trình triển khai, ngoài những kết quả trên, ông thấy Dự án 3EM còn có những hạn chế, bất cập gì?

 

Ông Lê Văn Chiến: Ðúng là hoạt động Dự án 3EM trong năm 2012 vẫn còn tồn tại không ít vướng mắc, bất cập. Ðiển hình như năng lực cán bộ làm dự án từ tỉnh xuống cơ sở còn hạn chế và nhiều người chưa có tinh thần trách nhiệm làm việc cao. Trong khi đó, sự phối kết hợp giữa Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh với các đơn vị thực thi còn yếu, dẫn đến nhiều kế hoạch triển khai khá chậm.

 

Ngoài ra, vai trò cán bộ trong ban tư vấn hỗ trợ dự án cấp huyện, ban quản lý dự án xã chưa thật sự chủ động dẫn đến nhiều hoạt động, chương trình thực hiện không đạt kết quả cao. Chưa kể đến, nguồn kinh phí chuyển xuống cho các huyện, xã chậm đã kéo theo nhiều hoạt động dự án… cũng theo. Như trong năm 2012, kế hoạch giải ngân vốn Dự án 3EM là 117 tỷ đồng, nhưng chỉ giải ngân được hơn 24 tỷ đồng, đạt 20,88% kế hoạch.

 

PV: Với cương vị Giám đốc Ban Quản lý Dự án, theo ông, Dự án 3EM cần phải làm gì để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên?

 

Ông Lê Văn Chiến: Ðể khắc phụ có hiệu quả những tồn tại của Dự án 3EM trong năm 2012, trước hết chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn lại bộ máy quản lý dự án theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động cao hơn nữa. Dự án cũng có kế hoạch đào tạo cán bộ làm dự án, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị máy móc cho cấp huyện, xã chuyên nghiệp hơn.

 

Ðặc biệt, ngoài việc nâng cao kiến thức cho người làm dự án thì công tác tập huấn, tuyên truyền đến người hưởng lợi từ dự án cũng được đẩy mạnh thực hiện. Thay vì thỉnh giảng, dự án sẽ chuyển sang hướng dẫn theo kiểu “cầm tay chỉ việc”, nhằm giúp người nông dân nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện dự án.

 

Ngoài việc nâng cao nhận thức cho cán bộ làm dự án, người hưởng lợi từ dự án, trong năm 2013, Dự án 3EM sẽ triển khai sớm công tác lập kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính xuống cấp huyện, xã để địa phương không bị động như trước đây. Cũng liên quan đến vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động Dự án 3EM, thời gian tới, dự án sẽ mời thêm các chuyên gia về hỗ trợ các địa phương trong công tác lập dự án, đấu thầu dự án…

 

PV: Từ một số giải pháp khắc phục những mặt tồn tại trong năm 2012 vừa phân tích, ông có thể nêu rõ kế hoạch thực hiện Dự án 3EM trong năm 2013?

 

Ông Lê Văn Chiến: Trong năm 2013, hoạt động Dự án 3EM vẫn tập trung vào các hợp phần phát triển sinh kế cho đồng bào, dịch vụ tài chính nông thôn và quản lý dự án. Trong đó, ở hợp phần dịch vụ tài chính nông thôn, dự án tập trung xây dựng mô hình khuyến nông bền vững và phát triển các chuỗi giá trị cà phê, bò thịt, khoai lang, hồ tiêu… hướng đến người nghèo.

 

Ðối với hợp phần dịch vụ tài chính nông thôn thì Dự án 3EM tập trung vào hoạt động cho vay vốn theo Sổ thay hướng dẫn thực hiện của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT. Dự án cũng tiếp tục thành lập thêm tổ, nhóm tín dụng tiết kiệm phụ nữ và đẩy mạnh cho vay vốn thông qua các cấp hội phụ nữ tỉnh. Riêng hợp phần quản lý dự án thì Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh tập trung vào các hoạt động đánh giá, giám sát, tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộ dự án.

 

Có thể nói, qua thời gian triển khai, chúng tôi nhận thấy, để Dự án 3EM có thể triển khai đạt kết quả thì rất cần sự vào cuộc, chung tay giúp đỡ của các cấp, ngành và địa phương có liên quan. Nếu không có sự chủ động vào cuộc của các đơn vị có liên quan thì khó có thể khẳng định, trong năm 2013, Dự án 3EM sẽ triển khai đạt kế hoạch như đã đề ra.

 

PV: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

 

Công Tính thực hiện

3,273
Viết bình luận mới