Năm 2013, tổng vốn triển khai Dự án 3EM trên 134 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 27/03/2013 | 09:59 GMT+7

Theo Ban quản lý Dự án 3EM, trong năm 2013, tổng số vốn dự án sẽ triển khai tại 5 huyện và 23 xã vùng dự án là 134,3 tỷ đồng; trong đó, vốn vay ưu đãi: 115 tỷ đồng, vốn đối ứng: 11,3 tỷ đồng, vốn đóng góp của cộng đồng: 7,47 tỷ đồng…

Theo Ban quản lý Dự án 3EM, trong năm 2013, tổng số vốn dự án sẽ triển khai tại 5 huyện và 23 xã vùng dự án là 134,3 tỷ đồng; trong đó,  vốn vay ưu đãi: 115 tỷ đồng, vốn đối ứng: 11,3 tỷ đồng, vốn đóng góp của cộng đồng: 7,47 tỷ đồng…

 

Theo đó, thông qua các ngành, địa phương, việc phân bổ nguồn vốn sẽ cụ thể như sau: huyện Krông Nô hơn 20,8 tỷ đồng, tập trung ở các xã Ðắk Sô, Tân Thành, Ðắk Drô, Nâm Nung; huyện Ðắk Glong hơn 30 tỷ đồng, tập trung ở các xã Ðắk R’măng, Ðắk Ha, Quảng Sơn, Quảng Hòa, Quảng Khê, Ðắk Som, Ðắk Plao; huyện Tuy Ðức: 21,19 tỷ đồng tập trung ở các xã Ðắk R’tíh, Quảng Trực, Quảng Tân, Quảng Tâm, Ðắk Ngo; huyện Ðắk Song: 19,6 tỷ đồng, tập trung ở các xã Ðắk N’drung, Thuận Hà, Ðắk Môl, Trường Xuân; huyện Ðắk R’lấp: 16,8 tỷ đồng, tập trung ở các xã Ðắk Wer, Quảng Tín, Ðắk Ru. Bên cạnh đó, thông qua ngành Nông nghiệp, Dự án 3EM sẽ đầu tư 7,53 tỷ đồng để hỗ trợ nông dân phát triển các cây, con có giá trị kinh tế cao...

 

C.T

3,080
Viết bình luận mới