HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình triển khai dự án 3EM

Cập nhật ngày: 23/05/2012 | 15:14 GMT+7

Theo Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh, để việc triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện dự án đúng tiến độ, dự kiến từ nay đến cuối năm 2012, đơn vị sẽ tập trung phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm cho từng huyện, xã, trong đó đặc biệt chú trọng đến sự tham gia của người nghèo...

 

Theo Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh, để việc triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện dự án đúng tiến độ, dự kiến từ nay đến cuối năm 2012, đơn vị sẽ tập trung phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm cho từng huyện, xã, trong đó đặc biệt chú trọng đến sự tham gia của người nghèo. Đáng chú ý, vừa qua, dự án đã chọn ra được một số cây, con có chất lượng, phù hợp với điều kiện canh tác của người nghèo để triển khai hỗ trợ đồng bào như cây cà phê, hồ tiêu, khoai lang và chăn nuôi bò… Để sớm đưa các giống cây, con này vào nhân rộng trong vùng dự án, thời gian tới, các đơn vị chuyên môn sẽ tập trung soạn thảo ra các chương trình khuyến nông bền vững, làm cơ sở, định hướng trong suốt quá trình thực hiện dự án. Cũng trong thời gian này, Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh sẽ phấn đấu hoàn thành sổtay hướng dẫn thực hiện quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, định hướng thị trường có sự tham gia của cấp xã cho 23 xã trong vùng dự án. Sau đó, dự án sẽ tập trung hỗ trợ các huyện, xã tập huấn triển khai công tác lập kế hoạch chương trình này.

 

 

Cây khoai lang phát triển mạnh ở xã Đắk Búk So (Tuy Đức) Ảnh: P.K

 

 

 

 

 

 

Cũng theo Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh, trong quá trình xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai dự án thì vấn đề tập huấn nâng cao năng lực quản lý, đấu thầu, giám sát cộng đồng được đặc biệt quan tâm. Cũng trong thời gian này, việc thí điểm triển khai đầu tư hạ tầng quy mô nhỏ sẽ được giao cho cấp xã làm chủ đầu tư, để qua đó, rút kinh nghiệm triển khai vào năm 2013. Mặt khác, trong năm 2012, dự án tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành hỗ trợ thành lập các nhóm tín chấp, tập huấn cho cán bộ tín dụng ngân hàng nông nghiệp hiểu mục tiêu, phương pháp tiếp cận dự án. Đồng thời, việc hỗ trợ nông dân kiến thức lựa chọn các giải pháp tài chính trong sản xuất-kinh doanh và giải ngân nguồn vốn cho nông dân vay phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp cũng được triển khai. Những kế hoạch triển khai này sẽ được cụ thể hóa bằng việc xây dựng thí điểm 2-3 mô hình chuỗi giá trị cây, con ở các địa phương… Cùng với nguồn vốn vay, từ nay đến cuối năm, dự án tiếp tục vận động thêm từ 15 đến 25 nhóm tiết kiệm tín dụng ở những địa phương trong vùng dự án. Các nhóm này sẽ huy động tiền tiết kiệm hàng tháng và quy định lãi suất riêng để cho vay trong nhóm.

 

Trong năm 2012, dự án cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn xuống tận người dân. Hiện tại, Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh đã có bộ phận cán bộ chuyên trách làm ở lĩnh vực này. Qua công tác tuyên truyền, tập huấn thì các cán bộ, người dân trong vùng dự án sẽ nắm bắt cụ thể từng hoạt động của dự án ở địa phương mình, cũng như toàn tỉnh…

 

C.T

 

3,971
Viết bình luận mới