Sẽ triển khai giải ngân hơn 193 tỷ đồng từ Dự án 3EM

Cập nhật ngày: 09/01/2013 | 09:20 GMT+7

Theo Ban quản lý Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ðắk Nông (Dự án 3EM), năm 2013, dự án sẽ triển khai giải ngân hơn 193 tỷ đồng vốn thực hiện dự án...

Theo Ban quản lý Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ðắk Nông (Dự án 3EM), năm 2013, dự án sẽ triển khai giải ngân hơn 193 tỷ đồng vốn thực hiện dự án.Trong năm 2013, Dự án 3EM sẽ tập trung đầu tư hơn 80 tỷ đồng phát triển công trình hạ tầng nông thôn vùng dự án


Trong đó, nguồn vốn do Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) tài trợ là 159 tỷ đồng, chiếm 82,25%; vốn không hoàn lại: 5,37 tỷ đồng, chiếm 2,78%; vốn đối ứng: 15,59 tỷ đồng, chiếm 8,6%; người hưởng lợi vùng dự án đóng góp 7,47 tỷ đồng, chiếm 3,86%; vốn tín dụng từ ngân hàng: 6 tỷ đồng, chiếm 8,06%.

 

Ðược biết, phần lớn nguồn vốn này sẽ đầu tư vào việc xây dựng chương trình khuyến nông bền vững, tập huấn kỹ thuật sản xuất cho nông dân, lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư hạ tầng và hỗ trợ vốn sản xuất cho người dân vùng dự án…

 

Tin, ảnh: C.T

3,214
Viết bình luận mới